Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid voor Groen in de regering Vervoort III
© PhotoNews | Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid voor Groen in de regering Vervoort III.

Mobiliteitsbudget stijgt in 2023 met 125 miljoen tot 1,448 miljard

© Belga
22/11/2022

De Brusselse regering trekt volgend jaar 125 miljoen euro extra uit voor Mobiliteit, waardoor het budget in de begroting 2023 stijgt tot 1,448 miljard euro, wat neerkomt op 20 procent van de begrotingsmiddelen.

Het leeuwendeel van de mobiliteitsbegroting gaat naar de MIVB met 1,19 miljard of 100 miljoen meer dan in 2022. In totaal wordt er in 2023 voor 482 miljoen geïnvesteerd door de MIVB (inclusief de middelen van Beliris). Het gaat om 215 miljoen voor de metro (lijn 3), 118 miljoen voor nieuwe TNG-trams en de uitbreiding van het netwerk, 59 miljoen voor de versnelde elektrificatie van het buspark, 93 miljoen voor IT en het onderhoud.

Ook worden 10 voltijdse krachten in dienst genomen voor het beheer en de renovatie van tunnelinfrastructuur en de uitrusting van de metro. De regering neemt ook de kosten voor de indexering van de MIVB-lonen, het behoud van de tarieven en de uitbreiding van het abonnement van 12 euro tot de 65-plussers voor haar rekening.

Voor de 'Vision zero' - nul verkeersdoden en zwaargewonden tegen 2030 - wordt 17 miljoen euro uitgetrokken.

Nieuwe metrolijn naar Bordet 'te duur'

Uit de oppositie klonk niettemin kritiek. N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter maakte zich voornamelijk zorgen over de financiering van de grote infrastructuurprojecten: "We zien dat de begroting donkerrood kleurt en de schuld jaar na jaar aandikt. Intussen werden grote infrastructuurprojecten, zoals de nieuwe metrolijn naar Bordet, opgestart, maar rijst dus de vraag of hier vanaf de volgende legislatuur nog wel middelen voor zijn."

Ook op de achteruitgang van de verkeersveiligheid had ze kritiek. "Het aantal verkeersongevallen in Brussel steeg het voorbije jaar naar ongeziene hoogtes. Ook in het kader van de circulatieplannen moet de verkeersveiligheid meegenomen worden. Wanneer Brusselaars zien dat de wijzigingen door de circulatieplannen de verkeersveiligheid verslechteren, haalt dit het draagvlak voor veranderingen helemaal onderuit."

'Helm verplichten'

Ook David Weytsman (MR) had vragen bij de keuzes van de minister bij de stijging van het aantal dodelijke en letselslachtoffers sinds het begin van het jaar: 3.059 ongelukken met gewonden en 7 doden in negen maanden. Die trend ligt hoger in Brussel, aldus Weytsman, maar minister Van den Brandt was het daar niet mee eens. "Hoeveel fietsers moeten nog gewond geraken voor u eindelijk het dragen van een helm verplicht?", vroeg hij zich af.

Het MR-parlementslid drong er bij de minister ook aan om het Good Move-plan "te stoppen" en de tijd te nemen om te analyseren wat er misgaat, vooral inzake de methode. Hij bekritiseerde tevens het ontbreken van een meerjarenplan om de trottoirs te renoveren.

PVDA-fractieleidster Françoise De Smedt hekelde het sanctionerend beleid inzake mobiliteit terwijl er onvoldoende alternatieven voor de wagen zijn. Ze verwees naar de LEZ, de stijgende parkeerprijzen, het schrappen van openbare parkeerplaatsen die niet gecompenseerd worden door parkeerplaatsen buiten de openbare weg. Volgens haar betalen werknemers met een bescheiden inkomen de rekening van dit beleid en is het overleg een totale ramp. Ze riep de minister op om de MIVB-tarieven nog verder te verlagen om zo automobilisten aan te trekken.

De minister antwoordt in een volgende commissievergadering op de talrijke vragen die ze kreeg.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie