Monumenten en Landschappen behoudt wellicht toch vetorecht

© Wikipedia

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen zal toch nog een bindend advies kunnen uitbrengen bij bouwprojecten voor beschermde gebouwen. De Brusselse regering wou de rol van de commissie beperken en een regeringsambtenaar over het erfgoed laten waken. Maar na veel protest blijft het vetorecht van de commissie wellicht toch behouden.

De afschaffing van het ‘eensluidend advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen’ houdt in dat de KCML niet langer bouwprojecten eenzijdig kan blokkeren. In plaats daarvan zou er in de administratie een bijzondere ambtenaar bijkomen om erover te waken dat nieuwe bouwprojecten niet ten koste gaan van het erfgoed.

De gewijzigde procedure werd onder impuls van de PS vorige week al gestemd in de commissie Infrastructuur van het Brussels parlement, maar moet nog goedgekeurd worden op de plenaire vergadering. Er is echter veel protest gekomen op de beslissing: niet alleen van de oppositie en burgerbewegingen, maar ook binnen meerderheidspartijen CDH en Défi weerklonk kritiek. Critici twijfelen er immers aan of zo’n ambtenaar kan weerstaan aan de druk van de regering of de vastgoedsector.

Tweederdemeerderheid
Daarom komt de PS terug op de beslissing. Na contacten met parlementsvoorzitter Charles Picqué en minister-president Rudi Vervoort zal parlementslid Ridouane Chahid een amendement voorstellen: daarin blijft het bindend advies voor de KCML wel behouden, al is het wel verbonden aan een belangrijke voorwaarde: het advies moet binnen de KCML gestemd worden, en er moet een tweederdemeerderheid voor gevonden worden.

“Dat betekent dat 12 van de 18 leden van de commissie aanwezig moeten zijn en moeten instemmen met het advies”, aldus Chahid.

Het amendement zal bij de herstart van het politieke jaar ter stemming voorgelegd worden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

--- OPROEP. Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en maak kans op een waardebon. Meer info en inschrijven

 

Lees meer over
Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?