Monumenten en Landschappen vindt heraanleg Sint-Katelijnestraat nutteloos

© Kabinet Bart Dhondt
| De Sint-Katelijinestraat is al sinds 2020 autovrij

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) ziet geen voordeel in de plannen van Brussel-Stad voor de heraanleg van de Sint-Katelijnestraat. Het plan is om te vergroenen en de straat op één niveau aan te leggen. De KCML geeft een negatief advies, omdat de straat toch al gebruikt wordt als voetgangerszone.

Brussel-Stad wil de Sint-Katelijnestraat volledig omvormen tot een voetgangerszone. De stad vindt de kasseiverharding en boordstenen niet optimaal voor fietsers en voetgangers. Om het probleem op te lossen wil de stad goten in blauwe hardsteen en vlakke kasseien aanleggen. Daarnaast wil Brussel nieuwe bomen planten, 15 omgekeerde U-vormige fietsbeugels plaatsen en een kunstwerk neerzetten. De vergunningsaanvraag loopt tot 19 mei.

De KCML geeft nu een negatief advies. Volgens hen zijn deze werken niet noodzakelijk. “De voorstellen ogen niet essentieel om deze rijweg om te bouwen tot een voetgangerszone. De rijweg en trottoirs worden als dusdanig benuttigd,” zegt de Commissie in haar advies. De straat is sinds augustus 2020 tussen het Sint-Katelijneplein en de Zwarte Lievevrouwstraat autovrij, behalve tussen 4u en 11u voor leveringen aan lokale handelaars.

Amper 15 jaar geleden werd de straat gerenoveerd volgens de principes van de ‘Chemins De La Ville’, zegt de KCML. “De Commissie begrijpt niet waarom deze recente ontwikkelingen al zo snel veranderd worden. Dit roept ook vragen op over de kosten, de duurzaamheid en de levenskwaliteit in het stadscentrum” schrijft de KCML verder.

Bouwwerven in de straat zouden nefast zijn voor het welzijn van de bewoners. Het KCML wijst ook op het feit dat de straat niet in slechte staat verkeert, en ziet geen reden tot herstelling.

Traditionele straat

De Commissie wil de traditioneel middeleeuwse stijl in de stad behouden. De Sint-Katelijnestraat is een mooi voorbeeld van de architectuur van een oude Brusselse steenweg. “Om de samenhang tussen de historische bebouwing en het wegennet te behouden, vraagt de KCML om de verhoogde trottoirs te behouden. Uit respect voor het bestaande landschap, de stedenbouwkundige composities, en de coherentie met de Sint-Katelijnekerk en -plein".

Het oude centrum van de stad verliest stilaan meer en meer haar identiteit, vindt de Commissie. "Het is belangrijk dat de middeleeuwse aspecten van de stad nog steeds behouden worden."

Lokale handelaars

De lokale handelaars stellen zich evenzeer vragen bij het project. Hoewel ze wel het potentieel zien in deze werken, blijven ze sceptisch over de gevolgen. “Ik ben niet zo’n voorstander, het zou spijtig zijn mocht de straat omgevormd wordt tot een winkel-wandelwijk," zegt Filip Jans, uitbater van café de Monk. “Ik vrees dat zo’n werken te veel toeristen zullen aantrekken, daar focust de stad Brussel zich momenteel te hard op”.

Na de moeilijke Covid-periode, zien vele uitbaters deze projecten als een nieuwe hindernis. “We hebben alvast aan de stad gevraagd om de werken zo lang mogelijk uit te stellen.” zegt Jans. "De tijdelijke verbouwingen hebben ook een impact op de leveringen. De straat is al niet makkelijk bereikbaar, bouwwerven zullen dat nog lastiger maken."

Ook Tanguy van slagerij Dierendonck is eerder terughoudend over de plannen van de stad. “Het zou op lange termijn misschien niet slecht zijn. Ik hoop wel niet dat we een Anspachlaan-effect krijgen, dat de straat een hangplaats wordt”.

De straten moeten vergroenen

Schepen voor Stedenbouw en Openbare ruimte Ans Persoons (One.brussels-Vooruit) snapt de reactie van de KCML niet: “De heraanleg die voorzien is, is dezelfde als in de voetgangersstraatjes rond de Grote Markt. Zonder heraanleg blijft de straat ingericht op maat van auto’s, wat tot meer inbreuken leidt” zegt Persoons aan BRUZZ

“We moeten onze straten vergroenen. Bij de eerste gesprekken over deze heraanleg met de handelaars, is er gevraagd om de straat al sneller autovrij te maken. Dat hebben we gedaan. Ik begrijp dat er angst is voor een werf, maar we zullen nauwgezet met de handelaars overleggen om de hinder maximaal te beperken.” voegt Persoons daaraan toe.

Het Gewest zal beslissen of de Stad een vergunning krijgt voor de werken.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?