Niet alle Brusselaars welkom in zorgcentrum seksueel geweld: 'Onaanvaardbaar'

© Charlotte Van Hacht

Het centrum in Brussel dat slachtoffers van seksueel geweld ondersteunt heeft al 640 slachtoffers over de vloer gekregen sinds de oprichting. Dat is evenveel als de zorgcentra in Gent en Luik samen. Opmerkelijk: enkel slachtoffers waarbij het seksueel geweld in de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene wordt vastgesteld, kunnen er voorlopig terecht. "Dit is onaanvaardbaar, elk Brussels slachtoffer moet op dezelfde manier worden geholpen", klinkt het bij de vrouwenbeweging van CD&V in Brussel.

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld is gelegen in de Hoogstraat, hartje Brussel, en verbonden aan het UMC Sint-Pieter. Slachtoffers van seksueel geweld, zoals verkrachting of aanranding, kunnen er dag en nacht terecht voor zowel medische en psychologische zorg, als voor het verzamelen van bewijsmateriaal. Uit cijfers die BRUZZ heeft kunnen inkijken blijkt dat de hoofdstad met veel hogere aanmeldcijfers kampt dan elders: 640 slachtoffers sinds november 2017, waarvan een op vier minderjarig is. Dat is evenveel als in de centra van Gent en Luik samen.

“Momenteel kunnen in het centrum enkel slachtoffers terecht die bij de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene een klacht hebben ingediend”, zegt Laura Van Eeckhout, voorzitter van de vrouwenbeweging 'Vrouw & Maatschappij' van CD&V in Brussel en kandidate voor het Vlaams parlement. “Het is absoluut noodzakelijk dat de toegankelijkheid wordt uitgebreid naar heel het Brussels Gewest zodat elk slachtoffer kan genieten van dezelfde omkadering en expertise die in het centrum van het UMC Sint-Pieter is opgebouwd.”

Uitbreiding op komst

Het project zat nog steeds in een pilootfase, maar kan nu op een structurele financiering van Minister van Gelijke Kansen Kris Peeters (CD&V) rekenen. "Het scenario waarbij de middelen op waren en de centra hadden moeten sluiten eind 2019 is gelukkig vermeden. Ook de bijkomende middelen die Peeters heeft vrijgemaakt voor de verdere uitrol, kunnen we in Brussel zeker en vast gebruiken,” zegt Senator de Bethune (CD&V). Provinciehoofdsteden Charleroi, Antwerpen en Leuven kunnen alvast ook rekenen op de komst van zo’n zorgcentrum.

Zorgcentrum na seksueel geweld aan Sint-Pietersziekenhuis
© Jasmijn Post-BRUZZ
| Zorgcentrum na seksueel geweld aan Sint-Pietersziekenhuis.

Olivier Slosse, commissaris van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene, heeft het over een dubbel probleem. “Enerzijds is er de kwestie van de medische capaciteit in het zorgcentrum: we kunnen momenteel niet véél meer slachtoffers ontvangen in het centrum. Anderzijds is het gewoonweg een kwestie van organisatie en samenwerking tussen de verschillende politiezones”, aldus Slosse.

Efficiëntie troef

Uit de cijfers blijkt ook dat slachtoffers die worden opgevangen door een zorgcentrum na seksueel geweld veel vaker klacht indienen tegen de dader. In de drie zorgcentra samen (Brussel, Gent en Luik) hebben gemiddeld 68% van de slachtoffers klacht ingediend. “Dit terwijl normaal gezien slechts een 10% de stap zet naar het gerecht”, klinkt het. “Bovendien is het verzameld bewijsmateriaal van een hogere kwaliteit omdat een forensisch verpleegkundige veel sneller het slachtoffer kan onderzoeken en omdat een speciaal daarvoor opgeleide zedeninspecteur meteen het slachtoffer kan spreken.”

“Zowel voor het slachtoffer als voor de gerechtelijke strijd tegen seksueel geweld zijn de zorgcentra een enorme meerwaarde,” besluit Van Eeckhout.

Staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) laat alvast in een tweet weten dat ze de situatie opvolgt en er een vraag over zal stellen in de volgende politieraad.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?