Nieuwe korpschef politiezone Brussel Noord legt eed af

© BRUZZ
| Korpschef Olivier Slosse.

In Schaarbeek heeft hoofdcommissaris Olivier Slosse donderdag de eed afgelegd als korpschef van de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node). Slosse, die tot voor kort woordvoerder was van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, volgt er hoofdcommissaris Frédéric Dauphin op.

Dauphin stapt afgelopen zomer over naar de Algemene Inspectie van de Federale Politie en Lokale Politie.

Hoofdcommissaris Slosse was een van de twee kandidaten voor de functie van korpschef bij de politie Brussel Noord. Op 30 september heeft een selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, het parket, het Gewest en de voorzitster van het politiecollege beide kandidaten op de rooster gelegd en een advies uitgebracht over hun rangschikking van de kandidaten. Op basis van dit advies heeft de politieraad vervolgens hoofdcommissaris Slosse voorgedragen.

"Wij verheugen ons erover dat de heer Slosse aan het hoofd van onze Politiezone komt te staan," zegt Cécile Jodogne, waarnemend burgemeester van Schaarbeek (Défi). "Hij heeft jarenlang bij de Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene gewerkt en bezit een goede kennis van de rijkdom en de diversiteit van het Brusselse Gewest. Als volledig tweetalige vormt hij de perfecte belichaming van de waarden van een gemeenschapsgerichte politiezorg die sinds vele jaren uitgedragen worden door zijn voorgangers."

"Ik ben er trots op dat ik aan het hoofd mag staan van het creatieve en dynamische politiekorps van de Zone PolBruNo," zegt de nieuwe korpschef zelf. "De kwaliteit van het eerste contact met de politie, innovatie, proefondervindelijk werken, democratische verankering en een gemeenschapsgerichte politiezorg als basis voor de dienstverlening aan de bevolking, zullen de prioriteiten van mijn mandaat vormen."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?