20221130 1823 Bijgedachte Sven Gatz

Nieuwe projectoproep om meertaligheid in Brusselse cultuursector te promoten

© Belga
23/03/2023

De Brusselse regering heeft de projectoproep 'Betalky.brussels 2023-2024' gelanceerd, gericht op de Brusselse cultuursector, zowel organisaties als individuele artiesten. Zo meldt minister Sven Gatz, bevoegd voor de Promotie van de Meertaligheid in het Brussels Gewest.

Het gaat om de derde projectoproep in het kader van de promotie van de meertaligheid in Brussel. De vorige oproepen waren bedoeld voor organisaties en verenigingen die actief waren op het vlak van de meertaligheid in het algemeen, en de bedrijfswereld. Voor de projectoproep is op de begroting 200.000 euro voorzien.

De projectoproep Betalky.brussels richt zich tot organisaties die via een cultureel project inspelen op concrete noden in deze context en effectief hierin een maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren binnen hun domein.

Het project dat wordt ingediend, moet gericht zijn op het bevorderen en versterken van meertaligheid in de cultuur, zo staat in een persbericht van de minister te lezen. Binnen deze projectoproep vallen alle mogelijke artistieke en culturele vormen en uitingen (theater, concert, expo).

Dag van de Meertaligheid

De oproep is gericht naar verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, en individuele artiesten binnen de kunst- en cultuursector.

De projecten moeten uiterlijk op 15 mei worden ingediend. Op voorstel van het selectiecomité dat in overleg met de Brusselse Raad voor Meertaligheid is samengesteld, beslist de Brusselse regering uiterlijk op 8 juni over welke projecten er worden goedgekeurd. De projecten starten ten vroegste op 11 september.

De gekozen projecten krijgen een belangrijke rol in de organisatie van de vierde Dag van de Meertaligheid op zaterdag 23 september in het Brussels parlement, die volledig in het teken staat van meertaligheid in de Brusselse culturele sector.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni