De luchtverkeerstoren van Skeyes, het vroegere Belgocontrol, en een vliegtuig van Brussels Airlines

Ombudsman pleit opnieuw voor volledige geluidsmuur rond Brussels Airport

© Belga
28/09/2023

Een complete geluidsmuur bouwen rond Brussels Airport en een proefdraailoods optrekken op de luchthaven voor het testen van vliegtuigmotoren. Dat zijn twee van de "concrete oplossingen" die de federale ombudsman van de luchtvaart aandraagt om de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem aan te pakken.

Ombudsman Philippe Touwaide lijst in totaal vijftien voorstellen op om het sinds twintig jaar geblokkeerde dossier vlot te trekken. Eén daarvan is de "onmiddellijke bouw van een complete geluidsmuur en een proefdraailoods" op de luchthaven, twee zaken waarvoor de ombudsman al vaker pleitte. Het gaat om beslissingen die werden genomen in 1988, maar die nooit werden uitgevoerd, zegt hij.

Wat de nachtvluchten betreft, pleit Touwaide onder meer voor een verlaging van de QC (quota count, een maat voor het lawaai dat een vliegtuig maakt), een verbod op nachtvluchten met Boeing 777-vliegtuigen en het strikt eerbiedigen van de nachtslots, waarbij nachtvluchten zonder zo'n slot (een toegekend vertrek- of landingsrecht) onmogelijk zijn. Luchthavenuitbater Brussels Airport Company stelde onlangs zelf voor nachtvluchten zonder slots strenger te behandelen.

De ombudsman stelt voorts voor om zware vliegtuigen niet toe te laten 's ochtends en 's avonds. Opstijgende vliegtuigen zouden ook verplicht moeten vertrekken van aan de baandrempel en met maximale stuwkracht op de luchthaven (zodat ze sneller opstijgen en hoogte winnen boven het luchtvaartterrein), en met een fiftyfiftyverdeling tussen bochten naar links en naar rechts na het opstijgen. Nog op het verlanglijstje: "een toezichthoudende autoriteit die ervoor zorgt dat alle inbreuken op de luchtvaartregelgeving worden bestraft en dat er een einde komt aan alle overtredingen".

Dialoog

In zijn persbericht haalt de ombudsman ook uit, niet voor het eerst, naar Brussels Airport Company - "die geen enkele vooruitgang accepteert en elke vorm van dialoog hekelt" - en pakjesvervoerder DHL. Deze laatste "blijft opereren met vliegtuigen die 's nachts niet mogen vliegen of met vliegtuigen die meer dan derig jaar oud zijn", hekelt Touwaide.

"De privébedrijven Brussels Airport Company en DHL, alsook de federale minister die bevoegd is voor de luchtvaart, moeten aanzienlijke inspanningen leveren om tot een evenwichtige overeenkomst te komen die de economie, de gezondheid en het milieu respecteert ter verdediging van de luchtvaartmaatschappijen, maar ook met het oog op het behoud van het recht op gezondheid, rust en een beter leefmilieu voor de omwonenden van Brussel-Nationaal", besluit de ombudsman.

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) stelde voor de zomervakantie een ontwerp van ministerieel besluit voor om de overlast rond Brussels Airport te beperken. De opvallendste maatregelen daarin was een totaalverbod op nachtvluchten (tussen 23 en 6 uur). Een voorstel dat gemengde reacties uitlokte, van "essentieel voor de gezondheid van de omwonenden" tot "economische waanzin" en "een bedreiging voor 14.000 jobs".

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni