Bernard Clerfayt (Défi), Minister van Werk, Beroepsopleiding, Lokale Besturen, Digitalisering, Dierenwelzijn en Kinderbijslag

| Bernard Clerfayt (Défi), Minister van Werk, Beroepsopleiding, Lokale Besturen, Digitalisering, Dierenwelzijn en Kinderbijslag

Ook kinderbijslag voor Brusselse jonge werkzoekenden

KVDP
© BRUZZ
01/04/2021

In het Brussels Gewest worden de voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag uitgebreid voor werkzoekenden onder 21 jaar. Dat meldt Brussels minister Bernard Clerfayt (Défi). Volgens hem zet Brussel hiermee een "federaal uitsluitingsmechanisme" recht. “Terwijl de federale regering resoluut heeft gekozen voor de uitsluiting van de meest kwetsbaren, hebben we in het Brussels Gewest beslist om ze weer op te vangen in het net van de sociale zekerheid.”

Het recht op kinderbijslag wordt automatisch behouden tot 31 augustus van het jaar waarin een kind achttien wordt. Daarna kan het recht op kinderbijslag behouden worden tot 25 jaar, wanneer het kind verder studeert of ingeschreven is als werkzoekende.

In het laatste geval hebben jonge werkzoekenden nog een jaar recht op de kinderbijslag, tot ze recht hebben op de inschakelingsuitkering. Maar voor jongeren onder de 21 gelden extra voorwaarden om recht te hebben op de inschakelingsuitkering, een federale maatregel. Zo is een diploma secundair onderwijs vereist. Wie niet aan de voorwaarden voldoet, moet wachten tot hij 21 is om recht te hebben op de uitkering. Tot dan heeft hij ook geen recht op kinderbijslag.

Dat zal binnenkort veranderen in Brussel. Vandaag heeft de Brusselse regering in eerste lezing de wijziging van de toekenningsvooraarden van de kinderbijslag voor jonge werkzoekenden goedgekeurd. Daardoor zullen de jongeren die uit de boot vallen voor een inschakelingsuitkering wel recht hebben op kinderbijslag. Volgens Brussels minister Clerfayt, bevoegd voor Gezinsbijslagen, zullen ruim honderd Brusselse jongeren gebruik kunnen maken van de maatregel.

'Federale uitsluitingsmaatregel'

"De eerste stappen op de arbeidsmarkt zijn niet altijd gemakkelijk. En als de jongere door uitsluitingsmaatregelen vanuit de federale staat helemaal geen inkomen meer heeft, is dat nog minder”, aldus Clerfayt.

“Terwijl de federale regering resoluut heeft gekozen voor de uitsluiting van de meest kwetsbaren, hebben we in het Brussels Gewest beslist om ze weer op te vangen in het net van de sociale zekerheid.” Volgens hem zouden ruim honderd jongeren van deze maatregel gebruik kunnen maken.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni