Ook Myria kritisch voor wet op huiszoekingen bij sans-papiers

© PhotoNews
| Vluchtelingen aan het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Het federaal migratiecentrum Myria stelt zich ernstige vragen bij de wet die de politie moet toelaten om binnen te vallen bij mensen zonder papieren en zij die hen onderdak geven. Myria hekelt dat het zelf niet geraadpleegd werd en roept op om “met zorg de noodzaak en de proportionaliteit van deze maatregel te onderzoeken.”

Het federale parlement buigt zich in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over het controversiële wetsontwerp. Die wet moet politieambtenaren toelaten een privéwoning te betreden waar minstens één irregulier verblijvende persoon of familie effectief verblijft, zonder dat de bewoners daarvoor toestemming verlenen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zien in de wet een passend sluitstuk op hun terugkeerbeleid. Migranten zonder papieren die geen asiel krijgen maar niet vrijwillig terugkeren kunnen zo ook opgepakt worden op de plaats waar ze verblijven. In de praktijk is dat vaak bij gastgezinnen, zoals de mensen die transitmigranten in en rond het Maximiliaanpark opvangen.

Het wetsvoorstel werd eerder al stevig op de korrel genomen door heel wat mensenrechtenorganisaties zoals de Franstalige Mensenrechtenliga, Ciré en CNCD-11.11.11. Maar ook de vereniging van onderzoeksrechters, die het bevel tot woonstbetreding moeten afleveren, leverde een negatief advies af.

Ernstige gebreken

Vandaag laat ook het federale migratiecentrum Myria haar onvrede blijken over het wetsvoorstel. “Myria werd niet geraadpleegd door de auteurs van dit Wetsontwerp noch door de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de loop van de bespreking van het ontwerp”, klinkt het in een persbericht. Toch formuleert het federale migratiecentrum heel wat opmerkingen en roept het de Kamerleden op “met zorg de noodzaak en de proportionaliteit van deze maatregel te onderzoeken.”

Volgens Myria zijn er verschillende elementen die problematisch zijn op vlak van de bescherming van de grondrechten. Zo zijn er onvoldoende waarborgen voor de bescherming van de woning en is er sprake van een “ernstige inmenging in het recht op eerbiediging van de woonst”. Maar ook het belang van het kind wordt onvoldoende gevrijwaard, en is zelfs “een gebrek aan globale omkadering” in het terugkeer- en verwijderingsbeleid.

Myria heeft het advies nu overgemaakt aan de Kamercommissie. Het wetsvoorstel wordt daar woensdag waarschijnlijk goedgekeurd en gaat daarna naar de Kamer waar er over gestemd zal worden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?