Peperduur rugbyveld jaagt vleermuizen weg

EVC, SVG
© Brussel Deze Week - brusselnieuws.be
28/08/2013
De rechter heeft de aanleg van een synthetisch rugbyterrein aan de rand van het Zoniënwoud opgeschort na een klacht van drie milieuverenigingen. Die vrezen onder meer voor het voortbestaan van een vleermuiskolonie.

I n november vorig jaar kreeg de gemeente een bouwvergunning voor de aanleg van een synthetisch rugbyveld. Dat moet er komen naast het bestaande veld in gras op het plateau van de Vorsterij, aan de rand van het Zoniënwoud. Rugbyclub de Boitsfort, de grootste rugbyclub van het land, vraagt daar al jaren om.

Drie milieuverenigingen, de Ornithologische Commissie van Watermaal-Bosvoorde, de vzw Natuur Brussel en de Vrienden van het Zoniënwoud hebben tegen die vergunning beroep aangetekend bij de Raad van State. Die gaf hen ongelijk over het hoogdringend karakter, maar sprak zich nog niet ten gronde uit.

De gemeente, die initiatiefnemer is voor de aanleg van het terrein, was van plan om deze week de eerste spadesteek te zetten, maar vorige week heeft de rechtbank van eerste aanleg de start van de werf laten opschorten. De rechter vindt dat de Raad van State zich eerste ten gronde moet uitspreken.

Volgens de milieuverenigingen zijn er gegronde argumenten tegen de aanleg van een synthetisch veld. "Het Vorsterijplateau maakt deel uit van een Habitatrichtlijngebied (een natuurbeschermingszone dat aan door Europa opgelegde criteria voldoet, SVG/EVC)" zegt ornitholoog Mario Ninanne. "Wij geloven dat een synthetisch veld er geen plaats heeft."
Het huidige hoog opgeschoten gras krioelt nu van de kleine insecten. Onder andere het vrij zeldzame Vliegend Hert kan je er vinden. Daarnaast zit er vlakbij een vleermuizenkolonie, die zich met insecten voedt. Verder is het gebied interessant door de inheemse planten als orchideeën, tal van trek- en broedvogels, hagedissen, enzovoort. Het synthetisch veld zou die biotoop helemaal tenietdoen.

Het gebied staat in het gewestelijk bestemmingsplan ingeschreven als recreatief gebied. Op dat vlak hebben de natuurverenigingen geen voet om op te staan: een rugbyveld, of de manège die ernaast ligt, heeft wel degelijk een recreatieve functie.

De natuurverenigingen hebben wel de bescherming van het terrein gevraagd als gebied van hoogbiologisch belang. De Brusselse regering heeft hierover nog geen uitspraak gedaan.

De plannen voor het synthetisch veld komen er met de expliciete steun van het gemeentebestuur. Die trekt er 1 miljoen euro voor uit, voor zestig procent gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Schepen van Stedenbouw Tristan Roberti (Ecolo) zegt dat hij al ruim twee jaar bezig is om de bouwvergunning rond te krijgen. Volgens Roberti zijn er voldoende begeleidende maatregelen genomen om het leefmilieu te beschermen, en toch de rugbymatchen toe te laten op een synthetisch terrein. Een compromis dat zowel de sport- als natuurliefhebber tevreden moet kunnen stellen.

26ste provinciale
Hij zegt ook dat de gemeente er al voor gezorgd heeft dat de hondenclub gesloten werd. Daardoor kan de manège een tiental meter opschuiven en komt er plaats vrij voor het tweede rugbyveld.

Bij de natuurverenigingen zijn ze hierover niet onder de indruk. Ninanne: "In 2008 is een milieuvergunning afgeleverd die vijftien jaar geldig is. Die laat het gebruik van het veld slechts toe à rato van 300 uur per jaar. Welnu, er wordt meer dan dubbel zoveel rugby gespeeld! Ik heb hiertegen klacht ingediend bij de politie van Brussel-Elsene, want bij de politiezone waar Watermaal-Bosvoorde bijhoort, krijg ik doorgaans geen gehoor." Opmerkelijk: Ninanne is zelf politieman in de zone Brussel-Elsene.

Ninanne begrijpt niet dat een tweede veld nodig is. "Waarom krijgt de grootste rugbyclub van het land geen plaats in het gemeentelijke stadion van de Drie Linden?", vraagt Ninanne zich af. Volgens het gemeentebestuur is dat stadion overbevraagd. Zowel "een grote voetbal- en een grote atletiekclub" maken er gebruik van. "Grote voetbalclub? Die speelt bij wijze van spreken in de 26ste provinciale afdeling," repliceert Ninanne.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Watermaal-Bosvoorde, Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie