© Google | Een van de sites waarbij het grondwater besmet is, bevindt zich vlak naast woongebied. Het zou gaan om het gebied onder de Karperstraat en de Oostendestraat in gemeente Sint-Jans-Molenbeek.

PFAS aangetroffen in Molenbeek: grondwater besmet

© Belga
06/04/2023

Bij een meetcampagne van Leefmilieu Brussel is er PFAS aangetroffen in het Brussels Gewest. Een van de sites bevindt zich vlak bij woongebied, de angst is dat het besmette grondwater daar mogelijk onder de huizen loopt.

Op elf sites in het Brusselse waar huidige of voorgaande activiteiten plaatsvonden die mogelijk tot PFAS-vervuiling hebben geleid, voerde Leefmilieu Brussel gedurende 2022 testen uit. Uit de resultaten van dat onderzoek blijkt nu dat de grenswaarden voor PFAS in de bodem overschreden werden op drie van de elf onderzochte sites, en op vijf van de elf wat betreft het grondwater. "Daaruit afleiden dat het om een bedreiging van de gezondheid gaat is voorbarig", zegt Leefmilieu Brussel

"Zo is er nog aanvullend onderzoek nodig om te concluderen of de hoeveelheid aangetroffen PFAS ook daadwerkelijk een gevaar voor de volksgezondheid betekent." Een van de sites waarbij het grondwater besmet is, bevindt zich vlak naast woongebied. Het zou gaan om het gebied onder de Karperstraat en de Oostendestraat in gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Die site is vandaag niet langer in gebruik en er werd ook geen hogere PFAS-waarde vastgesteld dan in de andere onderzochte sites.

Leefmilieu Brussel vreest wel dat het water onder de huizen stroomt en heeft daarom betrokken burgemeester Catherine Moureaux (PS) op de hoogte gebracht. "We zullen een vergadering organiseren met de buurtbewoners om de situatie en nodige maatregelen uit te leggen", aldus Leefmilieu Brussel in een persbericht. Daarbij wil Leefmilieu Brussel meteen ook toestemming vragen om onderzoek uit te voeren op privédomein van de betrokkenen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie