De PVDA vraagt in een spoedprocedure de afschaffing van de Brusselse avondklok. “Die is niet wetenschappelijk gefundeerd,” zegt Brussels parlementslid Françoise De Smedt (PTB-PVDA), “en beperkt onze vrijheden disproportioneel.”

De PVDA heeft hierover een resolutie ingediend. Die vraagt dat het Provinciebesluit van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) voor de invoering van de vroege avondklok ongedaan wordt gemaakt. De Brusselse regering moet er, volgens die resolutie, tegelijk bij de federale regering op aandringen dat de landelijke avondklok stopt.

De PVDA noemt de maatregel disproportioneel en niet onderbouwd, "en dat terwijl de overheden in ons land falen door een gebrekkige testing- en tracing, en een manke vaccinatiestrategie," zegt PVDA-parlementslid Françoise De Smedt.

De PVDA wil met de resolutie over de avondklok tevens de parlementsleden kleur doen bekennen. "Afgelopen weekend spraken veel politici, vooral die van de MR en de CDH, zich uit tegen de avondklok. Maar vandaag bekrachtigen de burgemeesters van die partijen de verlenging ervan. Dit getuigt van een flagrante inconsequentie,” aldus De Smedt.

De resolutie is in het Brussels parlement ingediend in een spoedprocedure. Volgende zitting van het Brussels parlement kan ze in overweging worden genomen. Een week erna kan ze besproken worden, zegt De Smedt. Ook in andere parlementen zijn gelijkaardigde resoluties ingediend door de PVDA.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie