Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) bij de bijeenkomst van 7 oktober 2020 met actoren in het Brussels gewest om nieuwe maateregelen tegen verder de verspreiding van covid-19 te bespreken

| Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

Druk op Vervoort neemt toe: ‘Breng de avondklok naar middernacht’

Steven Van Garsse
© BRUZZ
09/03/2021

De vroege avondklok kan nauwelijks nog op steun rekenen in het Brussels parlement. Dat bleek in een actuadebat in de commissie Binnenlandse Zaken. Minister-president Rudi Vervoort (PS) verdedigt de maatregel maar geeft toe dat ze niet gestoeld is op een wetenschappelijke analyse.

Is de avondklok, als inperking van onze vrijheid, nog wel in verhouding met het te bereiken doel: namelijk het aantal contacten beperken, en zo de coronacrisis bezweren? Het is een discussie die momenteel in het hele land woedt, maar die in Brussel in het bijzonder veel vragen oproept.

Het Brussels Gewest is de enige regio waar de avondklok al om 22u ingaat en pas afloopt om 6u ’s morgens. Daarmee duurt de avondklok drie uur langer dan in de rest van het land. De maatregel is al sinds eind oktober van kracht, en al vier keer zonder debat verlengd.

De MR vraagt al langer om een parlementair debat. Dat vond deze ochtend plaats. Parlementslid Alexia Bertrand (oppositie) wou weten of er studies zijn die de maatregel ondersteunen. En of er een kalender is voor een versoepeling. “Zeker als de restaurants terug opengaan, moet we weten waar Brussel aan toe is.”

N-VA zit deels op dezelfde lijn. Volgens parlementslid Mathias Vanden Borre beschikt minister-president Vervoort over een juridische studie die stelt dat een avondklok alleen kan gestoeld worden op ‘feitelijke elementen’. Hij vroeg het advies van de experten ter zake, en wou weten hoeveel PV’s en GAS-boetes er al zijn uitgeschreven voor overtredingen van de avondklok. Een vraag die ook CD&V-parlementslid Bianca Debaets (oppositie) stelde. Ze wou ook weten of de burgemeesters en politiezones mee betrokken waren in de verlenging van de avondklok.

Ook Groen vraagt afschaffing van vroege avondklok

Opvallend is dat ook de meerderheid erg kritisch staat tegenover een avondklok om 22u. Parlementslid Juan Benjumea Moreno (Groen) ging het verst. Hij wees op de verregaande inperking van onze grondrechten. “We moeten dan altijd de vraag stellen of er geen andere manieren zijn om hetzelfde doel te bereiken.” Volgens Benjumea kan dat bijvoorbeeld ook met een samenscholingsverbod.

Hij wijst er ook op dat werknemers, die na 22u nog op de baan zijn, zich voortdurend moeten verantwoorden. “Zonder avondklok kan het ook,” besloot Benjumea. “Met Groen vragen we de afschaffing van de vroege Brusselse avondklok.”

Parlementslid Els Rochette (One.brussels) vraagt zich af waarom overvolle trams virologisch geen probleem zijn, maar ’s avonds buitenkomen na 22u wel. “Kan u aantonen dat dit de besmettingen doet dalen?” Ze wou ook weten hoe de Brusselse regering de versoepeling voorbereidt, zodat wijkagenten en gemeenschapswachten zich kunnen voorbereiden.

“U vraagt me op welke cijfers we ons baseren. Wel die zijn er niet.”

Minister-president Rudi Vervoort (PS)

Rudi Vervoort (PS), minister-president van de Brusselse hoofdstedelijke regering

Défi zit op dezelfde lijn. “We moeten niet het proces maken van het verleden, maar vooruit kijken. En dan is het logisch dat Brussel de maatregelen harmoniseert met de rest van het land,” aldus parlementslid Emmanuel De Bock (meerderheid).

Meerderheidspartij Ecolo is op zich niet tegen de vroege avondklok, maar wil weten op welke basis die gestoeld is. “In het begin kregen we Brusselse cijfers, vandaag zou ik die ook graag horen,” aldus Ahmed Mouhssin.

Geen cijfers

Minister-president Rudi Vervoort (PS) was zichtbaar geïrriteerd door de kritiek vanuit de meerderheid en haalde ook uit naar de oppositie die hij verweet politieke spelletjes te spelen op kap van de gezondheid van de Brusselaar. “Deze maatregel is mee door de Brusselse regering beslist,” sneerde hij naar de leden van de meerderheid. “Het zou goed zijn als jullie (leden van regering en parlement, nvdr) met elkaar praten.”

Hij gaf wel toe dat er geen concrete analyse voor handen is die de maatregel ondersteunt. “U vraagt me op welke cijfers we ons baseren. Wel die zijn er niet.” Volgens Vervoort past de avondklok in een set aan maatregelen die, samen, de pandemie onder controle moeten houden. Hij gaf ook aan dat Brussel momenteel slechte cijfers kent, met 360 besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken en een hoge positiviteitsgraad. En dat landen, die het veel beter doen, ook een avondklok hebben. Zoals Frankrijk of Italië. “Veertien landen in Europa kennen een avondklok die soms nog vroeger begint,” aldus Vervoort. "Het is niet slecht om ook het brede perspectief te bekijken."

Vervoort zei ook dat de versoepeling van de avondklok nooit ter sprake is gekomen op het Overlegcomité. “Er is beslist om hierover niet te beslissen.”

'Nattevingerwerk'

De parlementsleden reageerden ontgoocheld op de antwoorden van de minister-president. Alexia Bertrand (MR) vindt het nattevingerwerk. “De maatregel is niet op een wetenschappelijke aanpak gesteund,” zei Bertrand, “maar op een ressenti, een aanvoelen.” Mathias Vanden Borre noemt het zelfs juridisch broddelwerk. “Elke inperking moet proportioneel zijn. De Brusselse avondklok is onwettig. Dat zal elke jurist u vertellen.” En volgens parlementslid Bianca Debaets (CD&V) kalft het draagvlak af, omdat de argumenten ontbreken.

Minister-president Rudi Vervoort overlegt woensdag verder met de Brusselse burgemeesters.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving, Politiek, Rudi Vervoort, avondklok, corona

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni