RAC moet kopje kleiner

Steven Van Garsse
© Brussel Deze Week
22/12/2010
Het Gewest aanvaardt de plannen voor het Rijksadministratief Centrum (RAC) niet. De projectontwikkelaars moeten het met minder vierkante meters doen, de geplande torens moeten korter.

Dat staat in het advies van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) van het Gewest over het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) dat de Stad Brussel opstelde. Daarin staan de krijtlijnen voor de ontwikkeling van de site. Concreet vraagt het BROH een vermindering van 150.000 naar 140.000 vierkante meter. Er moet meer rekening worden gehouden met 'de stedelijke perspectieven'. De ontwikkelaars zullen de plannen dus moeten hertekenen en de torens een kopje kleiner maken. Volgens de huidige plannen zou het hoogste gebouw 110 meter hoog worden.

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) vindt het goed dat de site minder dicht wordt. "We zijn tevreden dat de weg weer open ligt voor alternatieven voor een maximumontwikkeling van de site van het RAC," zegt Joost Vandenbroele van Bral.

Volgens de stadsvereniging komt het Gewest wel rijkelijk laat met de opmerkingen. "Volgens ons had het Gewest al veel eerder haar mening over een hoge woontoren kunnen geven, bijvoorbeeld tijdens de opmaak van het BBP Pacheco. Nu is er enorm veel tijd en geld verspild en moet het werk voor een groot deel opnieuw beginnen."

Stad versus Gewest
Volgens Bral is het bovendien nog altijd onduidelijk hoe de Brusselse beleidsmakers de een verplicht aandeel van 35 procent woningen zullen afdwingen. "70.000 vierkante meter kantoren zijn al netjes vergund en vorige week ook officieel toegekend aan de federale politie, maar het blijft nog altijd wachten op de vergunningsaanvraag voor (het overgrote deel van) de woningen op de site."

"Door een gebrek aan goede samenwerking en eenduidig grondbeleid staan het Brussels Gewest en de Stad Brussel nu lijnrecht tegenover elkaar. Nochtans is een duidelijke visie van de beide beleidsniveaus een minimumvereiste om de commerciële logica van privé (veel ontwikkelen om veel te verdienen) te counteren. De enige winnaar in dit verhaal is de eigenaar van de site. Hij moet zijn masterplan (Belair) dan misschien wel herzien, de meest lucratieve van de functies die hij voorzag (de kantoren) heeft hij al op zak. Met de woningen kan hij wachten tot Sint-Juttemis. De verliezers zijn de omwonenden en de duizenden mensen die op zoek zijn naar betaalbare huisvesting in Brussel."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Samenleving

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni