Selor heeft niet langer monopolie voor taalexamens in Brussel

Selor, het selectiebureau van de overheid, heeft niet langer het monopolie om taalexamens te organiseren waarmee (kandidaat-)personeelsleden van de Brusselse gemeenten hun taalkennis moeten bewijzen. Het Grondwettelijk Hof heeft dat dat wettelijk monopolie donderdag vernietigd.

In de Oostkantons was Selor dat monopolie al langer kwijt. Het Europees Hof van Justitie had al eerder geoordeeld dat de exclusiviteit van het Selor-attest daar in strijd was met het vrije verkeer van werknemers in Europa. Om aan dat arrest tegemoet te komen, kwam er een wetswijziging waardoor de Duitstalige gemeenten ook andere attesten van taalkennis (ook van elders uit de EU) in aanmerking mochten nemen, tenminste als deze als kwalitatief gelijkwaardig aan deze uitgereikt door Selor worden beschouwd.

Discriminerende regeling
In het tweetalige Brussel bleef het monopolie van Selor in de wet behouden. De gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en een vereniging van Franstaligen in Vlaanderen stapten daarop naar het Grondwettelijk Hof omdat ze meenden dat de nieuwe wettelijke regeling discriminerend is. Zij krijgen nu gelijk.

"Net zoals de kandidaten voor een betrekking en de personeelsleden van de plaatselijke diensten in het Duitse taalgebied, zijn de kandidaten voor een betrekking en de personeelsleden van de plaatselijke diensten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad onderworpen aan de beginselen van het vrije verkeer van werknemers, in samenhang gelezen met de regels van gelijkheid en niet-discriminatie wat de uitreiking van de getuigschriften inzake taalkennis betreft", luidt het in het arrest.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?