Servisch gezin niet langer in gesloten centrum in Steenokkerzeel

© Twitter/Amnesty International
| Amnesty International protesteerde aan het Warandepark in Brussel tegen de eerste opsluiting van kinderen in Steenokkerzeel. Het gezin wordt nu overgeplaatst naar een andere locatie.

Het Servische gezin dat sinds augustus in de gesloten gezinswoning in Steenokkerzeel verblijft, zal deze maandag worden overgebracht naar een open gezinswoning (FITT) in Sint-Gillis-Waas. Dat meldt de Dienst Vreemdelingenzaken. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bevestigt het nieuws.

De Servische vrouw en haar vier kinderen zijn de eersten die naar de nieuwe gesloten wooneenheden voor families in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel waren overgebracht. Intussen bevindt zich in het centrum ook een moeder met vijf kinderen uit Azerbeidzjan.

Dat de Servische familie Breischa nu opnieuw naar een open woning wordt overgebracht, is omdat haar repatriëring niet binnen de wettelijke termijn van 28 dagen kon worden gerealiseerd. Theo Francken en de DVZ wijten het mislukken van de repatriëring aan "de halsstarrige houding van het gezin".

"Er wordt misbruik gemaakt van de bestaande procedures door in naam van de kinderen een asielaanvraag in te dienen. Dit ondanks het feit dat alle voorgaande asielaanvragen een negatief antwoord kregen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)," schrijft de DVZ in een mededeling. De nieuwe asielaanvraag van de minderjarige kinderen werd in eerste instantie negatief afgesloten door het CGVS, luidt het. Tegen deze beslissing is een schorsend beroep mogelijk binnen de 10 dagen.

'Nutteloze procedures'

"Opnieuw wordt misbruik gemaakt door de opschortende beroepstermijn volledig uit te putten en pas op de laatste dag een beroep in te dienen bij de RVV."

De DVZ en staatssecretaris Francken beklemtonen dat de wettelijkheid van de vasthouding van het gezin in Steenokkerzeel bevestigd werd door de Raadkamer en de rechtbank van eerste aanleg. Ondanks het feit dat het gezin naar een FITT-woning wordt overgebracht, loopt de vasthoudingstermijn van twee maanden (voor de uitvoering van een verwijdering) verder.

Na de uitspraak van de RVV over de hangende beroepsprocedure zal nagegaan worden welke stappen nog kunnen worden ondernomen. In de FITT-woning in Sint-Gillis-Waas zullen de moeder en haar kinderen verder worden begeleid met het oog op hun terugkeer naar Servië, aldus Francken op Twitter.

Hij vraagt om een aanpassing van het betreffende KB om te verhinderen "dat de maximale opsluitingstermijn gestuit wordt door allerhande nieuwe nutteloze procedures".

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?