Smet: 'Brussel zal internationaal zijn of niet zijn'

Danny Vileyn, Goele De Cort
© Brussel Deze Week
20/03/2013
De Taalbarometer legt opvallende evoluties bloot, vindt ook Vlaams minister bevoegd voor Brussel Pascal Smet (SP.A). "De barometer toont nog maar eens hoe taaldivers Brussel is. Uniek is dat volgens mij niet, je merkt gelijkaardige evoluties in Antwerpen en in andere grote steden. De meertaligheid is een realiteit."

De kennis van het Nederlands gaat opnieuw achteruit. Hoe kan u dat verhelpen?
Smet
: "De stijging van het aantal tweetalige gezinnen Nederlands-Frans is positief en laat het succes van het Nederlandstalig onderwijs zien. Maar met de algemene kennis van het Nederlands gaat het inderdaad niet goed. We moeten toegeven dat er in het Nederlandstalig onderwijs nog afgestudeerden zijn
die niet meer dan functioneel Nederlands spreken. Daarom willen we leerlingen screenen op hun talenkennis wanneer ze zes en twaalf jaar oud zijn, zodat we kunnen ingrijpen wanneer het nodig is."

"De cijfers tonen ook aan dat er in het Franstalig onderwijs een groeiend probleem is van scholen die er niet in slagen om hun leerlingen Engels en Nederlands te leren. Daar kan ik natuurlijk weinig aan doen. Wel wil ik het eenvoudiger maken om Nederlandstalige leerkrachten ter beschikking te stellen van het Franstalig onderwijs, op voorwaarde dat zij ook Franstalige leerkrachten naar ons sturen om ons tekort op te vangen."

Wat denkt u van de toename van gezinnen waar alleen Arabisch gesproken wordt?
Smet
: "Dat is een verontrustende evolutie. Als mensen thuis Arabisch willen spreken, is dat geen probleem, behalve als dat ten koste gaat van de contacttalen. Welke contacttaal er gesproken wordt, doet er minder toe. Maar het is vreemd dat migranten die hun toekomst hier zien, enkel Arabisch blijven spreken. Het anker moet in de nieuwe samenleving liggen. Zeker in een meertalige stad moet er een gemeenschappelijk doel zijn, en dat kan alleen als communicatie in een van de drie contacttalen mogelijk is. Eentaligheid kan leiden tot uitsluiting. Volgens mij is er daarom in Brussel absoluut nood aan een open inburgeringsbeleid. Brussel laat te veel mensen aan hun lot over."

Engels wordt minder beheerst maar steeds meer gebruikt. Moet de overheid daar geen conclusies uit trekken?
Smet
: "Ik denk dat het Engels moet opgewaardeerd worden, en dat zeg ik niet om de Franstaligen te koeioneren. Maar Brussel zal internationaal
zijn of zal niet zijn, dus moet er een ernstig debat komen over het Engels als officiële taal, zeker als werktaal bij de overheid. Het verwondert me wel dat de kennis van het Engels achteruitboert. Dat vraagt om meer onderzoek, me dunkt."

Zet de meertaligheid de rol van de gemeenschappen onder druk?
Smet
: "Het merk 'Nederlandstalig' moet behouden blijven. De gemeenschappen kunnen meer inspelen op meertaligheid. Wij gaan dat binnenkort
doen via Muntpunt. We gaan uiteraard communiceren in het Nederlands, maar ook in het Frans en in het Engels. Ook op politiek vlak moeten we zorgen dat de meertalige gemeenschap bediend wordt. Identiteit is geen exclusief begrip. Je kan Brusselaar en Vlaming zijn, of Brusselaar en Marokkaan. De identiteit van de burger van de toekomst is meerlagig."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving, Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni