Smet zet mes in meertalig onderwijs

© brusselnieuws.be
13/05/2011
Zes projecten voor meertalig onderwijs in Brussel worden op 30 juni stopgezet. De organiserende vzw Foyer vindt de beslissing van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) “onbegrijpelijk”. Ook Groen! en Open VLD betreuren de beslissing. N-VA steunt Smet en vindt dat de praktijk segregatie in de hand werkt.

Het gaat om projecten rond Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC): twee in het Turks, twee in het Spaans en twee in het Italiaans. Kleuters en kinderen uit de lagere school krijgen dan behalve lessen in het Nederlands deels ook les in hun thuistaal.

Doorstroming
Johan Leman, voorzitter van de Integratiecentrum Foyer, vindt de beslissing onbegrijpelijk. De aanpak zorgt volgens Foyer voor een betere doorstroming naar het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) en verhoogt de slaagkansen in het secundair. 90 procent van de leerlingen uit het onderwijs in eigen taal behaalt een volwaardig diploma van de middelbare school. Dat zit ruim boven het Brusselse gemiddelde van 75 procent. Leman wijst er voorts op dat eerdere evaluaties "unaniem positief" waren.

Foyer startte zo'n 30 jaar geleden met dergelijke projecten van zogenaamd bicultureel onderwijs. Momenteel volgen 500 Brusselse leerlingen dit onderwijs.

Het kabinet van Smet benadrukt dat de beslissing genomen is na grondige analyse door de administratie. Volgens de minister is de twijfel over de resultaten van het project te groot. "Er is geen evident causaal verband tussen het bicultureel onderwijs en de slaagpercentages. Zeker ouders van Spaanse en Italiaanse kinderen zijn steeds hoger opgeleid en volgen hun kinderen beter op," zegt Smet op stadsradio FM Brussel.

Andere baan
Foyer repliceert daarop dat "het heel moeilijk is de resultaten strikt wetenschappelijk te bewijzen. Maar waarom tellen de evaluatierapporten die positieve effecten toonden bij de OETC-kinderen, en de zeer positieve tevredenheidsmetingen over het aanbod plotseling niet meer mee?" Leman begrijpt ook niet dat de formule wordt afgeschaft op een moment dat Kind en Gezin net aanbeveelt om onderwijs in de thuistaal te stimuleren.

Volgens Leman zijn de directeurs van de betrokken scholen verbouwereerd over de beslissing, die op 9 mei overgemaakt werd aan Foyer. Door de afschaffing van de projecten Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur moet een tiental leerkrachten op zoek naar 'n andere baan.

De expertise over meertalig onderwijs wil Smet nu onderbrengen in een apart centrum.

Groen!: 'Project moet net verder uitgebouwd worden'
Ook Groen! vindt dat Smet de foute beslissing neemt. "OETC kan goede resultaten voorleggen. Kinderen moet je erkennen om wie ze zijn, ruimte geven om ook hun eigen taal en cultuur te beleven. Dat is een kwestie van respect, dat bovendien geen negatief effect heeft op het Nederlands van de kinderen," aldus Brussels parlementslid Elke Van den Brandt (Groen!).

In de nota 'Nieuwe taalrecepten voor het Brussels onderwijs' pleit ze voor het blijven steunen van OETC en STIMOB, een andere Brussels taalproject waarbij een aantal vakken in het Frans gegeven worden. "Brussel is een meertalige stad, maar ons onderwijs speelt daar te weinig op in."

Ook Vlaams parlementslid Ann Brusseel (Open VLD) snapt niet waarom een succesvol programma, gezien de slaagcijfers in het middelbaar, wordt afgeschaft. Ze is ook ontgoocheld dat Smet zijn afspraak niet is nagekomen om de talennota eerst in de commissie te bespreken alvorens een beslissing te nemen.

N-VA: 'Staat haaks op integratie'
Smet krijgt wel steun uit N-VA-hoek. De coalitiepartner "stelt zich vragen bij de praktijk waarbij kleuters onderwijs volgen in het Turks als ze hun verdere schoolcarrière en professionele leven zullen doorbrengen in Vlaanderen," aldus Vlaams parlementslid Vera Celis. "Op die manier werk je alleen maar segregatie in de hand. Het is onbegrijpelijk dat Johan Leman, de directeur van een integratiecentrum, een experiment blijft verdedigen dat haaks staat op integratie."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , Politiek

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni