Sneltram UZ opnieuw op de (studie)agenda

Christophe Degreef
© Brussel Deze Week
16/02/2011
Honderdzeventig miljoen euro investeert Brussels minister van Vervoer Grouwels (CD&V) in 2011 in openbare werkzaamheden. Dat is 32 miljoen euro meer dan in het zuiniger jaar 2010. Openbaar vervoer is de grootste slokop.

W erkzaamheden aan de infrastructuur van het openbaar vervoer zullen dit jaar 76 miljoen euro kosten. Daarnaast slokken renovaties en verfraaiingen (bijvoorbeeld de Gentsesteenweg en de Leopold III-laan) 39 miljoen euro van het totaalbudget op. De kleinste kosten zijn voor infrastructuurveranderingen en on­derhoud van rijwegen, voetpaden en parkeergeleidingssys­temen: acht miljoen euro.

Een groot deel van de voor 2011 (en later) begrote werven situeert zich in het westen van Brussel. Zo pakt minister Grouwels uit met een studie voor tramlijn 9, van Simonis naar het UZ Brussel in Jette. De studie is dit jaar begroot op 928.000 euro, om eind 2012 uit te monden in concrete werkzaamheden.

Het plan om een tramlijn naar het UZ te trekken, dateert al van 2003, toen toenmalig minister van Openbare Werken Jos Chabert - dezelfde partij - de werkzaamheden voor het project al in 2005 zag beginnen. Ook toen was er een studie, maar die onderzocht veeleer of een verlenging van de metro wenselijker was dan een sneltram. Niet, dus.

Een heel concreet Brussels project waarover ook al veel inkt is gevloeid, is de heraanleg van de Havenlaan. Daarvoor werd vorig jaar negen miljoen euro begroot, en het goede nieuws is dat de heraanleg in het voorjaar kan beginnen. Op de Havenlaan komen fietspaden en een busbedding. De eeuwige kasseien die er nu liggen, zullen alleen nog een echo krijgen op de parkeerplaatsen: die worden met kasseien aangelegd.

Openbaar vervoer
Infrastructuurwerk voor het openbaar vervoer is de grootste kostenpost. Een rist metrostations krijgt dit jaar of de komende jaren een renovatie. Voor De Brouckère wordt in 2011 vijf miljoen euro begroot, en in 2012 nog eens drie miljoen euro. De werkzaamheden worden gepland in 2012 en 2013.

Ook de perrons van het premetrostation Noordstation krijgen een opknapbeurt. Kostprijs: anderhalf miljoen euro. En de metrostations Demey, Tomberg en Ossegem worden zeker dit jaar nog onder handen genomen. Voor de totale hertekening van het tram-, bus- en metrostation Rogier is voor dit jaar 3,75 miljoen euro uitgetrokken. Voor een begroot bedrag van 800.000 euro krijgen in 2011 ook zestien metrosta­tions toegangspoortjes, waaronder 'moeilijkere' als Simonis, Graaf van Vlaanderen, Louiza en Beurs. De automatisering van de metro, een langetermijnproject (2019), kost in 2011 nog 567.000 euro, en dit voor een studie.

Tunnels
Andere grote, maar veel minder dure ingrepen gebeuren aan de Brusselse autotunnels. Onder meer nood­signalisatie, renovatie en herasfaltering is aan de orde voor tunnels als Louiza, Kunst-Wet en Eeuwfeest. Voor de Leopold II-tunnel, die IJzer verbindt met de Keizer Karellaan, wordt een pps, een publiek-private samenwerking, opgezet om te werken aan een grotere veiligheid. Het einde van dit project is pas tegen 2016 in zicht.

Buiten de bedragen die Grouwels uittrekt, is er ook nog Beliris, het federaal fonds voor de verfraaiing van Brussel. Per jaar trekt de federale regering 125 miljoen euro uit voor dit fonds, maar Grouwels vreest dat het uitblijven van een regering de vooruitgang van Beliris-dossiers niet ten goede komt. "Als dat bedrag niet in de federale begroting wordt opgenomen, dan kan dat weleens voor problemen zorgen."

Beter nieuws vindt de minister dat er dit jaar 32 miljoen euro meer uitgetrokken kan worden dan vorig jaar. "2010 was een verschrikkelijk jaar. Het Brussels Gewest had veel minder inkomsten. Gelukkig is dat dit jaar anders." Grouwels voegt er nog aan toe dat er vorig jaar heel wat projecten naar dit jaar werden doorgeschoven waarvoor vorig jaar geen geld was.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni