Speciaal rapporteur van de VN bezoekt hongerstakers Begijnhofkerk

EDB, JP
© BRUZZ
08/07/2021
Updated: 08/07/2021 15.01u

De speciale VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten Olivier De Schutter heeft de hongerstakende sans-papiers in de Begijnhofkerk bezocht. Union des Sans Papiers Pour La Regularisation hoopt dat zijn bezoek wat druk kan zetten op het migratiebeleid. Bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi van zijn kant, roept terwijl op om economische uitbuiting van die sans-papiers streng aan te pakken.

Volgens Mohammed Alex, woordvoerder van Union des Sans Papiers Pour La Regularisation (USPR), kwam de speciale VN-rapporteur spontaan op bezoek, en niet op vraag van de sans-papiers. "Maar onze actie krijgt wereldwijd aandacht," aldus Alex. "Er werd zelfs een artikel in de Washington Post aan de hongerstaking gewijd."

Alex hoopt dat het bezoek eventueel een vorm van druk kan zetten. "De Verenigde Naties hebben een zeker gewicht. Wij hopen natuurlijk dat België zijn migratiebeleid zal veranderen. Maar het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen en om al te weten welke rol de VN-rapporteur zal spelen."

Olivier De Schutter vertelde voor zijn bezoek dat hij in eerste instantie zal proberen om de situatie te begrijpen en tijdens zijn bezoek vooral naar de mensen zonder wettig verblijf wil luisteren. "Dit is een eerste etappe. Wat er nadien volgt, kan ik nog niet zeggen. In principe kan ik als speciale VN-rapporteur een officiële demarche richting de Belgische overheid doen."

Mahdi reageert

Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft donderdag, naar aanleiding van het bezoek nog eens aangegeven dat hij de strijd tegen economische uitbuiting hoog op de agenda plaatst binnen de regering. Tegelijk stipt hij ook aan dat mensenrechten voor hem heel belangrijk zijn, en hij daar regelmatig met de Verenigde Naties (VN) over in gesprek gaat.

Het OHCHR, het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten, had pas nog een ontmoeting met hem op zijn kantoor over verschillende onderwerpen. En de week daarvoor heeft de Staatssecretaris de Regionale Vertegenwoordiger van de VN Mensenrechtencommissaris ontvangen.

Eerder heeft de Staatssecretaris ook VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) rondgeleid op Klein Kasteeltje en had hij gesprekken met UNHCR vertegenwoordigers in Brussel en Griekenland. "Er is toen een tevredenheid geuit over de voorstellen van de Staatssecretaris om staatlozen en ouders van kinderen in kwetsbare situatie zoals genitale verminking een wettelijke status te geven in plaats van de uitzondering van de regularisatie op hen toe te passen", laat het kabinet van Mahdi weten.

Rapport?

Tijdens zijn bezoek doet VN-rapporteur De Schutter nog geen uitspraak of er een rapport zal volgen of niet. Wel heeft hij begrip voor de moeilijke situatie waarin sans-papiers zich bevinden. Hij vraagt of de regering geen regularisatie kan uitvoeren op basis van 9bis van de Vreemdelingenwet in 1980. "Daarvoor hoeft de wet niet te veranderen," zegt hij, "noch voor een onafhankelijk comité dat toezicht zou houden op de criteria."

De Union des Sans Papiers Pour La Regularisation zoekt ook naar een oplossing, zei Alex een dag daarvoor nog "We willen individuele dossiers wel bekijken, maar we willen weten hoe ze de dossiers beoordelen, dus we willen dat ze het doen op transparante wijze. Zo weten we wie wel of niet een kans maakt op regularisatie, van de naar schatting 150.000 mensen."

Het is de 47e dag van de hongerstaking. Hartaanvallen vormen een groot risico in dit stadium, net als ernstige psychische klachten. Tijdens het bezoek van De Schutter werden zes mensen gehospitaliseerd.

"Dat alles voor een arbeidsvergunning," huilt de moeder van één van de mensen die gehospitaliseerd wordt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni