Stad Brussel tegen plan Havenlaan

JCO
© brusselnieuws.be
20/03/2014

Er is alweer een nieuwe wending in de Havenlaansaga. Het college van de Stad Brussel geeft een negatief advies voor de geplande heraanleg van de Havenlaan. Dat vernam brusselnieuws.be. "Dit project bevat zo veel fouten dat het niet serieus te nemen valt."

Het is ondertussen al de tweede keer dat het Gewest probeert om de Havenlaan opnieuw aan te leggen. De vorige poging moest gestaakt worden na een juridische strijd.

In de nieuwe plannen is voorzien dat de platanen op de Havenlaan kunnen blijven, maar dat de kasseien plaats moeten ruimen voor asfalt. Ook tegen die nieuwe plannen rees ondertussen al verzet van bewonerscomités.

Volgens de Stad is het nieuwe project niet coherent. "Er wordt ten eerste geen rekening gehouden met belangrijke projecten in de zone", zegt schepen van Stedenbouw Geoffrey Coomans de Brachène (MR). "Het gaat dan om de Picardbrug, waar de tram naar Thurn & Taxis over zal rijden. Maar er zijn bijvoorbeeld ook onvoldoende in- en uitgangen naar de T&T-site voorzien."

Verder is volgens Coomans de doorstroming van het verkeer niet gegarandeerd. "Men wil van een Gewestweg een lokale weg maken", zegt hij. "Terwijl het om een belangrijke as tussen Laken en het stadscentrum gaat. Er wordt een busstrook voorzien terwijl er op de Havenlaan zeer weinig bussen rijden. En dan zijn er nog eens drie fietspaden, dat is wat van het goede teveel."

Coomans haalt ook uit naar de bevoegde gewestminister Brigitte Grouwels (CD&V). "Het lijkt alsof ze dit dossier niet serieus neemt", zegt hij. "Zo slecht zit het in elkaar. Het lijkt mij dan ook alsof ze hiermee alleen maar haar electorale agenda volgt en ermee wil scoren in de media."

De Stad zal haar advies komende donderdag op de overlegcommissie kenbaar maken. De commissie moet het advies van de stad dan opnemen in haar conclusie. Het advies van de overlegcommissie zelf is niet-bindend, maar meestal volgt de overheid het op.

Moest het Gewest het project er toch willen doordrukken dan zal de Stad niet aarzelen om beroep aan te tekenen, aldus Coomans. "Het plan moet op z'n minst grondig aangepast worden, en het zou ideaal zijn om met een schone lei te beginnen. Daarover moeten we in ieder geval aan tafel zitten."

Grouwels: 'Ordinaire kwaadsprekerij'
Grouwels is niet opgezet met de uithaal van Coomans. "Zijn destructieve uitspraken neigen naar ordinaire kwaadsprekerij", zegt ze in een reactie. De minister wijst erop dat het project dat voorligt is ontstaan na overleg met de buurt, de schepen van Mobiliteit van de Stad en Thurn & Taxis.

Ze wijst verder op verschillende feitelijke fouten in het discours van de schepen. "Er zijn geen drie fietspaden maar twee: een in twee richtingen langs het kanaal en eentje in enkele richting aan de kant van T&T", klinkt het. "Het klopt ook niet dat de Havenlaan een lokale weg wordt, het is en blijft een interwijkenweg. De wegcapaciteit in het nieuwe project is dan ook volledig in overstemming met die functie."

Tot slot verzekert Grouwels dat de Havenlaan kan evolueren met de omgeving. "Het heraanlegproject is evolutief. Wanneer de Picardbrug gebouwd is, kunnen de busbanen tussen de Picardstraat en het Redersplein verdwijnen en wanneer de nieuwe hoofdingang van T&T klaar is, komt er een nieuw kruispunt ter hoogte van de nieuwe ingang." De minister van Openbare Werken wil zich naar eigen zeggen constructief blijven opstellen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni