Stad en Gewest pompen 335 miljoen in Neo

Bettina Hubo, Steven Van Garsse
© Brussel Deze Week
29/01/2014

Stad en Gewest pompen elk 167 miljoen euro in Neo, vernam Brussel Deze Week. Die nieuwe vennootschap moet de Heizel ontwikkelen. Het FDF hekelt de snelheid waarmee het supervehikel door het parlement wordt gejaagd.

B russel-Stad heeft al jaren plannen om de Heizelvlakte een nieuwe bestemming te geven. Ze wil er een winkelcentrum, woningen, recreatie, congrescentrum en een hotel.

Het Brussels Gewest wou inspraak. De plannen zijn immers van belang voor het hele gewest. Beide overheden beslisten in mei formeel om de handen in elkaar te slaan. In december paste de Brusselse regering het Gewestelijk bestemmingsplan aan, op maat van het project.

Om de samenwerking mogelijk te maken, moest er een nieuwe publieke vennootschap komen, Neo. Donderdag wordt de oprichting besproken in het Brussels parlement. Stad en Gewest krijgen elk 50 procent van de aandelen. De stad Brussel brengt gronden in. Het Gewest zal twintig jaar lang 8,37 miljoen euro ophoesten. De totale inbreng wordt aldus 335 miljoen euro. Daarmee zal de niet-commerciële poot van het project gefinancierd worden.

Race met Uplace
Omdat Neo in een concurrentiestrijd is verwikkeld met Uplace, heeft de Stad niet gewacht om de aanbestedingen te lanceren. Half februari wordt bekend welke promotor de opdracht binnenhaalt voor de bouw van het winkelcentrum en de woningen (Neo I). Daarnaast wordt nog een projectontwikkelaar gezocht voor de bouw van een congrescentrum en een hotel (Neo II).

Veel ruchtbaarheid is er niet gegeven aan de oprichting van de publieke vennootschap. Dat is merkwaardig gezien de omvang van het project en de miljoenen die het vehikel zal beheren.

De verklaring ligt voor de hand: zowat alle politieke partijen steunen Neo, hetzij via de stad (PS, SP.A, MR en Open VLD) hetzij via het Gewest (PS, CDH, Ecolo, Open VLD, CD&V en Groen). “Je zal ook deze week nauwelijks een debat krijgen,” sneert parlementslid Didier Gosuin (FDF). “We zijn de enige die oppositie voert in dit dossier. Iedereen zit mee in het bad.”

Gosuin laakt ook de manier waarop het supervehikel zo vlak voor het einde van de legislatuur door het parlement wordt gejaagd. “De regering, die jaarlijks gaat moeten betalen, heeft de ordonnantie laten indienen door parlementsleden. Zo omzeilt ze het advies van de Raad van State en de Rekenkamer.”

Heizel

De Heizelvlakte zal de volgende jaren ingrijpend veranderen. Alle onze berichtgeving over een van Brussels grootste stedenbouwkundige uitdagingen vindt u hier.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad, Samenleving, Economie, Heizel

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni