Steeds meer kinderen op straat in Brussel

© PhotoNews
| Dakloos in Brussel.
Updated: 06-09-2021 - 10:33

In de Brusselse straten moeten alsmaar meer niet-begeleide minderjarigen zien te overleven. Sommige van die kinderen zijn niet ouder dan 9 jaar. Dat zeggen vier ngo's, onder wie Artsen zonder Grenzen en Dokters van de Wereld. Hoewel hun aantal stijgt, is er een "structureel gebrek aan middelen voor een aangepast onthaal en begeleiding", hekelen de ngo's.

In 2020 telde de dienst Voogdij van de FOD Justitie 600 à 700 niet-begeleide minderjarigen in heel België, maar volgens de betrokken organisaties is dat sowieso een onderschatting omdat de meeste kinderen die op straat moeten leven niet gedetecteerd worden. In de eerste helft van dit jaar begeleide SOS Jeunes/Quartier libre AMO al 475 kinderen, bijna evenveel als er in heel 2020 geholpen werden. De kinderen die geholpen worden, worden bovendien steeds jonger, klinkt het.

De noden van al deze jongeren zijn dezelfde: een slaapplek, voedsel, kledij, medische zorg en een veilige omgeving. Maar de oplossingen die nu bestaan zijn wat betreft de vier betrokken ngo's "tijdelijk en onaangepast".

163 kinderen afgewezen

"Bij de groep die uit angst of wantrouwen niet bij de overheid gerapporteerd wil worden, is de situatie kritiek", zegt Geraldine Julien van SOS Jeunes. "Zij kunnen nergens terecht en zijn totaal op zichzelf toegewezen, zonder oplossingen of alternatieven."

In juni werden 25 slaapplekken gecreëerd voor minderjarigen, maar voor Mehdi Kassou, woordvoerder van het Burgerplatform voor vluchtelingen, is het "niet normaal dat een humanitaire organisatie eigen middelen en bedden moet vrijmaken om de lacunes te vullen van een beleid dat tekortschiet. In de zes weken na de opening van de slaapplaatsen moesten we 163 kinderen afwijzen omdat alles vol zat en moesten we met lede ogen toezien hoe deze kinderen terugkeerden naar de straat of onaangepaste kraakpanden."

Voor de vier ngo's moeten deze kinderen en jongeren, onafhankelijk van hun administratieve statuut, als minderjarigen behandeld worden, zodat hun fundamentele rechten gerespecteerd worden en ze gepast geholpen kunnen worden.

'Europees probleem'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zegt in een reactie dat het fenomeen al vele jaren bestaat. "Op Europees niveau is sprake van tienduizenden niet-begeleide minderjarigen." Het gaat om een categorie mensen die heel moeilijk naar de asielprocedures kan worden begeleid, "maar we doen alles wat we kunnen", aldus Mahdi.

"We moeten ze ofwel naar de procedure leiden 'indien ze gevaar lopen in hun land van herkomst', ofwel nagaan of het mogelijk is met hun herkomstland samen te werken aan een terugkeer. Dat gebeurt al onder meer met Marokko, luidt het.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?