Touring noemt nota-Vande Lanotte 'absurd' en 'belachelijk'

De nota-Vande Lanotte stelt onder meer voor om de verkeersreglementering, de voertuigcontrole en de rijopleiding te regionaliseren. Automobilistenvereniging Touring vreest voor uiteenlopende regels en verschillende boetes. "In plaats van één federaal reglement wil men drie regionale reglementen; dat is absurd."

De zestig pagina's lange consensusnota bevat ook een klein hoofdstuk over mobiliteit. Zo zouden de gewesten bevoegd worden voor de wegcode en het verkeersreglement. Ook het verkeersveiligheidsfonds gaat naar de regio's. Het Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid (BIVV) zou dus ook gesplitst worden. Daarnaast worden onder andere nog de technische controle van voertuigen, de bevoegdheid voor de binnenwateren, de bevoegdheid voor de rijopleidingen en de rijscholen overgeheveld. Het uitreiken van het rijbewijs blijft wel een federaal voorrecht.

Als de nota werkelijkheid wordt, kunnen de gewesten verschillende snelheidslimieten invoeren. "De aanleiding van de geplande regionalisering is de onenigheid over de algemene snelheidsbeperking buiten de bebouwde kom. Die ligt nu op 90 km/u maar Vlaanderen wil dat verlagen naar 70," zegt Danny Smagghe van Touring. "De verkeerscode en de verkeersveiligheid worden hier als pasmunt gebruikt tussen politici die niet overeenkomen. Voor de modale weggebruikers is dat onmiskenbaar een slechte zaak."

Ook de Ring rond Brussel, die door de drie gewesten loopt, zou aan verschillende verkeersregels onderhevig zijn. "In plaats van één federaal reglement wil men drie regionale reglementen in België. Dat is ronduit absurd en gaat volledig in tegen de Europese tendens om de regels te uniformiseren. Dat is een noodzaak omdat het verkeer steeds meer internationaal wordt en het voor de gebruiker onmogelijk is de regels van alle landen te kennen. De drie reglementen zullen met de tijd ook steeds meer uit elkaar groeien, hetgeen voor de Belgische weggebruiker de zaken nog complexer zal maken."

Verkeersovertredingen zouden in de verschillende gewesten ook anders beboet kunnen worden. "Bovendien wordt sanctionering steeds meer gezien als bron van inkomsten in plaats van als preventiemaatregel," aldus nog de woordvoerder van Touring. "Als Brussel geld nodig heeft, kan het ten nadele van bezoekers uit andere gewesten de snelheidslimieten te verlagen - zie de zone 30 in de Vijfhoek - en de boetes drastisch verhogen."

Verschillende boetes
Het is ook denkbaar dat de verschillende gewesten andere soorten sancties zullen treffen: bij voorbeeld een administratieve sanctie in Vlaanderen, een geldboete in Brussel, parkeerretributie in Wallonië. "Elke sanctiesoort heeft bovendien een verschillende procedure inzake betwisting, verjaring en bevoegde rechtbank. Zo wordt het helemaal hopeloos voor de gewone burger. Ook de regionalisering van Justitie kan in deze een zeer ingrijpend effect hebben."

"Om de wegcode in de verschillende gewesten toch te doen overeenstemmen zijn nieuwe overlegcommissies nodig maar die zullen het beleid alleen maar vertragen. Waarom alles regionaliseren als men nadien toch de gewesten moet samenroepen om te beslissen? Houdt men het dan niet beter federaal? En wat blijkt: voor ingrepen op de Ring rond Brussel moet de goedkeuring van het Brussels Gewest worden gevraagd. Voor ingrepen op de invalswegen naar Brussel zoals de versmalling van de E40, is blijkbaar geen akkoord van Vlaanderen nodig."

Verder noemt Touring de afschaffing van het BIVV "belachelijk. Veiligheidscampagnes moeten op zo groot mogelijke schaal worden gevoerd en dat is dus federaal. Een eigen cachet geven in functie van het gewest moet ook kunnen, maar daarvoor is geen apart instituut nodig," klinkt het.

Ook met het voorstel om de rijopleiding te regionaliseren is de automobilistenvereniging het niet eens. "De afgifte en de examenleerstof blijven federaal, maar de opleiding en de reglementering van rijscholen worden gewestelijk. Zal men dan na verloop van tijd examen moeten afleggen over drie verkeersreglementen? Indien het rijexamen federaal blijft, is de leerstof in principe immers gelijk voor alle Belgen."

Herfederaliseren
In plaats van mobiliteit en verkeersveiligheid verder te regionaliseren pleit Touring ervoor om die bevoegdheden in belangrijke mate terug naar het federale niveau te brengen. "Een verdere regionalisering en versnippering van het verkeersbeleid is onverantwoord en werkt de verkeersonveiligheid in de hand."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?