Wat zegt de nota-Vande Lanotte over Brussel?

De nota van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte is uitgelekt. De gevraagde 500 miljoen euro voor Brussel komt er niet, maar de nota voorziet wel een compensatie voor de pendelaars en de internationale ambtenaren van 372 miljoen euro per jaar. Daarnaast zou de Brusselse minister-president meer bevoegdheden krijgen inzake veiligheid.

De Standaard en de VRT konden de bemiddelaarsnota inkijken. In het financieringsvoorstel van bemiddelaar Vande Lanotte gaat 26 procent van de personenbelasting naar de regio's. Brussel krijgt niet de gevraagde 500 miljoen euro, maar wel een compensatie voor de pendelaars en de internationale ambtenaren van 372 miljoen euro per jaar vanaf 2012. Dat bedrag zou stijgen met de economische groei.

De nota-Vande Lanotte geeft het Brussels Gewest daarnaast enkele bijkomende bevoegdheden, onder meer op het vlak van veiligheid. De bemiddelaar voorziet geen fusie van de zes politiezones maar de minister-president zou wel bevoegd worden voor de observatie en coördinatie van de veiligheid in het gewest. In de praktijk betekent dat onder meer: een overkoepelend veiligheidsplan opstellen, de politiereglementen op elkaar afstemmen en de metropolitie aansturen. Dat laatste is vandaag nog een federale bevoegdheid. De functie van gouverneur verdwijnt.

Tweetalige lijsten zouden worden toegelaten. De nota voorziet ook in de oprichting van een 'metropolitane gemeenschap' waarin de drie gewesten en de gemeenschappen die dat wensen, kunnen praten over samenwerking op het vlak van openbare werken, leefmilieu, ruimtelijke ordening en socio-economische kwesties. In het algemeen streeft de nota naar meer homogene bevoegdheden inzake werkgelegenheid en mobiliteit.

Splitsing B-H-V
Daarnaast voorziet Vande Lanotte een zogenaamde verticale splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. In ruil mogen de inwoners van de faciliteitengemeenten kiezen waar ze stemmen.

De omzendbrief-Peeters wordt afgezwakt. De Franstaligen in de faciliteitengemeenten zouden voortaan maar om de drie jaar hun taalkeuze kenbaar moeten maken om documenten in de eigen taal te krijgen. De benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten blijft een Vlaamse bevoegdheid maar bij betwisting is het Grondwettelijk Hof bevoegd. Burgemeesters moeten een verklaring afleggen dat ze de taalwetgeving zullen naleven. Als hun kandidatuur wordt afgewezen, dan kunnen ze geen kandidaat meer zijn noch in de lopende, noch in de volgende legislatuur. Dat is een periode van twaalf jaar.

De zeven partijen die betrokken zijn bij de gesprekken over de staatshervorming buigen zich vandaag en morgen over de nota. Als de zeven partijen akkoord gaan, komen gaan ze donderdag voor het eerst sinds september opnieuw rond de tafel zitten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?