Twee individuele klachten voor intimidatie en pesterijen binnen KMSKB

© Michel wal via Wikipedia
Updated: 18-01-2023 - 15:10

Na de open brief en het onderzoek naar het wanbeleid bij de Koninklijke Museum voor Schone Kunsten (KMSKB) zijn nu ook twee individuele klachten ingediend bij de preventiedienst Empreva. Beide klachten zijn gericht tegen een personeelslid van de ondersteunende diensten en gaan over pesterijen en intimidatie. Volgens directeur-generaal van de Koninklijke Musea Michel Draguet wijzen de klachten op "een malaise onder personeelsleden" die hij "op de meest gepaste manier wil verhelpen."

De twee individuele klachten zijn in feite verzoeken om formele pyschosociale interventies, waarvan één voor 'feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.' Dat is een subcategorie die het vermeende slachtoffer recht geeft op bescherming tegen represailles. In dit geval gaat het om pesterijen.

De klachten zijn gericht tegen een personeelslid van de ondersteunende diensten. Die zou de klagers meermaals verweten hebben de procedures niet te volgen en verantwoordelijk te zijn voor de financiële problemen waar de musea mee kampen. Dat personeelslid zou die beschuldigingen voortdurend herhalen zonder daar bewijs voor te hebben en zonder dat werknemers er zich tegen kan verdedigen. Ook zou er sprake zijn van morele pesterijen, machtsmisbruik, bedreigingen en minachting.

Toxisch werkklimaat

De individuele klachten komen er nadat 31 personeelsleden in een open brief het beleid van directeur Michel Draguet aan de kaak stelden, waarop de preventiedienst een algemeen onderzoek instelde.

Deze individuele klachten zijn voor alle duidelijkheid niet gericht tegen Draguet zelf. Toch gaat zowel hij als de directeur van de ondersteunende diensten niet vrijuit, zeggen diverse bronnen binnen KMSKB, want zij laten het gedrag gebeuren en zorgen voor een toxisch werkklimaat. Nog twee personeelsleden waren van plan deze week een individuele klacht in te dienen, maar minstens één van hen ziet daar nu van af, uit angst voor represailles.

Preventiedienst Empreva heeft de twee klagers al gehoord en zal de klachten nu analyseren, dit door de aangeklaagde en getuigen te bevragen. Bij individuele klachten verloopt die analyse doorgaans sneller dan bij een klacht met een collectief karakter. De resultaten van die algemene risico-analyse worden pas in juni verwacht.

'Malaise'

"De anonieme getuigenissen die in de pers zijn gepubliceerd, zoals deze klacht, wijzen op een malaise onder bepaalde personeelsleden die ik zeer ernstig neem en die ik, als directeur-generaal van de Koninklijke Musea, op de meest gepaste manier wil verhelpen", reageert Michel Draguet. "Daartoe hebben we bij Empreva een psychosociale enquête opgezet, in nauwe samenwerking met de sociale partners."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?