Twijfels rond statuut platformwerkers

Bekijk ook de afspeellijst: woensdag 16 februari 2022

Er zijn nog twijfels bij de nieuwe regels voor platformmedewerkers. Dat zegt United Freelancers, een afdeling van de christelijke vakbond ACV.

In de arbeidsdeal van de regering zit een luik over betere werkomstandigheden voor wie werkt in de platformeconomie. Het gaat voornamelijk over de vele fietskoeriers die rondrijden voor Deliveroo en co. Iedereen die er in actief is, zal recht hebben op een arbeidsongevallenverzekering, en de regering wil komaf maken met de schijnzelfstandigheid in de sector.

Als er discussie ontstaat over het statuut van zelfstandige al dan niet werknemer bij zo'n platform, zal voortaan met criteria kunnen worden afgetoetst welke arbeidsrelatie er is. Zo zal bijvoorbeeld worden gecontroleerd of sprake is van prioriteiten bij het uitdelen van de opdrachten, en of iemand al dan niet een eigen klantenbestand mag uitbouwen. Als aan een aantal criteria is voldaan, zal er een "weerlegbaar vermoeden" gelden van werknemerschap en zal de werkgever - het platform dus - ook aan zijn plichten als werkgever moeten voldoen.

Zware zekerheid

Volgens United Freelancers is dat mechanisme van vermoeden maar nuttig als het de situatie bij de start van het werk verduidelijkt en de bewijslast omkeert. "Als de criteria betwistbaar en interpreteerbaar zijn, en het noodzakelijk is om naar de rechter te stappen om de knoop door te hakken, zal het huidige juridische circus voortduren en zal de werknemer (of het Auditoraat of de RSZ) nog jaren moeten procederen voordat hij zijn rechten kan doen gelden," meent de vakbond.

Bovendien werken de meeste platformwerkers volgens de vakbond niet als zelfstandige of werknemer, maar wel in het stelsel van de deeleconomie. "Ze hebben er nooit voor gekozen om zelfstandige te worden en genieten geen enkele arbeidsrechtelijke bescherming. Dit mondt uit in een nepstatuut, dat zware onzekerheid meebrengt voor deze werknemers, op wie geen enkele regel of garantie meer van toepassing is die andere werknemers wel genieten, of ze nu zelfstandig of loontrekkend zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het akkoord het stelsel van de deeleconomie poogt aan te passen om deze misstanden te voorkomen."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?