Het is niet de eerste keer dat vzw Mission Locale in een slecht daglicht komt te staan. Vorig jaar ontvingen gemeenteraadsleden al een anonieme mail met klachten over de directie.

Vakbond houdt directie van Etterbeekse vzw verantwoordelijk voor zelfmoord

Godfried Roelant
© BRUZZ
29/08/2018

Het personeel van vzw Mission Locale in Etterbeek, een organisatie die werkzoekenden begeleidt naar een job, is in shock. Een vakbondsafgevaardigde beroofde zich vorige week donderdag van het leven en dat is volgens de Franstalige bediendencentrale CNE van vakbond ACV een gevolg van jarenlange pesterijen. “Psychisch geweld zit ingebakken in de directiecultuur van deze organisatie."

De vakbondsvrouw moest nog 47 jaar worden toen ze vorige week donderdag uit het leven stapte. Volgens de Franstalige bediendencentrale CNE, aangesloten bij het ACV, liggen pesterijen en onderdrukking aan de basis van deze droeve beslissing. “Ze wou vooral een einde maken aan de vele jaren vol stress en angst die ze doorbracht bij de vzw Mission Locale.”

‘Intimidatie is dagelijkse kost’

Het is vooral de directie die een veeg uit de pan krijgt. “Psychologisch geweld behoort bij Mission Locale tot de bedrijfscultuur en zit ingebakken in het DNA van het management. Intimidatie en manipulatie zijn hier dagelijkse kost. Dergelijke praktijken in combinatie met een hoge werklast hebben geleid tot de dood van onze collega.”

"Van de vijf resterende afgevaardigden kampen er vier met een burn-out en ondernam er afgelopen jaar nog iemand een zelfmoordpoging"

“En zij is niet alleen, want van de vijf resterende afgevaardigden kampen er vier met een burn-out en ondernam er afgelopen jaar nog iemand een zelfmoordpoging. Zij deed dat na herhaaldelijke pogingen om haar collega’s te verdedigen bij de directie. Maar die reageerde met nog meer pesterijen.”

De onkunde van de directie werd voor de vakbond nog maar eens bewezen in de dagen na het overlijden. “Er werd gewoonweg niet gecommuniceerd naar de rest van het personeel. Pas na dat wij erop aandrongen, belegde de directie in samenspraak met de raad van bestuur een vergadering waarop het nieuws werd meegedeeld. Iedereen was in shock, maar toch dacht niemand van het management eraan een crisiscel op te richten waar collega’s hun verdriet samen zouden kunnen verwerken.”

Directie deur gewezen

De voorzitter van de raad van bestuur van Mission Locale, die ook schepen van Werkgelegenheid is in Etterbeek, Jean Laurent (LB-MR), heeft ondertussen gereageerd op de aantijgingen van de vakbond. “Ik heb onmiddellijk nadat ik het nieuws heb vernomen de opdracht gegeven om verschillende vakbondsafgevaardigden samen te brengen. Op die bijeenkomst is besloten dat er psychologische hulp verstrekt zou worden voor iedereen die daar nood aan heeft.”

Laurent herinnert in zijn verklaring ook aan eerdere maatregelen die zijn genomen om ‘de problemen binnen de organisatie aan te pakken’. “In mei werd er een audit goedgekeurd die eerdere klachten van werknemers over de slechte werksfeer moest onderzoeken. Dat heeft eind juni geleid tot de ontbinding van de contracten met de vorige directie. Ik betreur dan ook de manier waarop de vakbond deze tragische gebeurtenis naar buiten brengt.”

Problemen slepen al lang aan

Het is niet de eerste keer dat vzw Mission Locale in een slecht daglicht komt te staan. In augustus vorig kregen verschillende gemeenteraadsleden van Etterbeek al een anonieme mail van een werknemer toegestuurd over de wantoestanden binnen de vzw.

Daarin stond geschreven dat de directeur van de vzw de werksfeer verziekte en zo de correcte behandeling van de boekhouding van de vzw in de weg stond. Dat heeft tien maanden later geleid tot een externe audit van de organisatie en het ontslag van de vorige directie eind juni.

Wie nood heeft aan een gesprek, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Etterbeek , Samenleving , vzw Mission Locale , wantoestanden

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni