Het hoofdkantoor van de VDAB in Brussel (archiefbeeld).

Vakbondsfront voert actie aan VDAB in Brussel

© belga
04/12/2023

Een gezamenlijk vakbondsfront van ACV Openbare Diensten, VSOA en ACOD heeft maandag omstreeks 13.00 uur een spontane actie gevoerd aan het hoofdkantoor van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) in Brussel. De vakbonden hekelen de houding van de Vlaamse regering inzake de hervorming van het personeelsstatuut voor de werknemers van de Vlaamse overheid - het zogenaamde 'vijfsporenbeleid'.

Bij de vakbondsactie aan VDAB was een tiental mensen aanwezig. Gelijktijdig vonden ook acties plaats in andere Vlaamse centrumsteden, onder meer in Gent.

Concreet gaat het 'vijfsporenbeleid' over de rechtspositie van de werknemer, het loopbaan- en beloningsbeleid, de ziekteregeling en re-integratie van de werknemer, uitstroom en pensioen. Vlaanderen wil een modern personeelsbeleid op poten zetten, onder meer door bij nieuwe aanwervingen enkel gezagsfuncties nog statutair in te vullen, loonverschillen tussen statutaire en contractuele personeelsleden weg te werken en ook de verschillen tussen nieuwe statutaire en contractuele personeelsleden op het vlak van ziekteregelingen weg te werken.

Knelpunten

"Het vijfsporenbeleid is een nieuw statuut voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid, waar heel wat zaken bij zijn misgelopen," zegt Ilse Remy van ACV Openbare Diensten aan persagentschap Belga. "Ondertussen zijn we al vier jaar aan het onderhandelen, maar nu blijkt uit de slotteksten dat bepaalde afspraken niet zijn nagekomen en dat er fouten in de tekst staan." Bovendien zijn er volgens Remy nog "enkele grote blijvende knelpunten - zoals de afschaffing van de vaste benoeming."

Ook de inschaling van nieuwe personeelsleden stoot de vakbonden tegen de borst. "Nieuwe personeelsleden zullen op een hoger loon worden ingeschaald dan de huidige personeelsleden met dezelfde anciënniteit," meent Remy.

De ontslagbescherming bij contractuelen zou daarnaast een belangrijk en heikel punt zijn geweest gedurende de jarenlange onderhandelingen. "Maar in het slotakkoord wordt niet vermeld hoe die bescherming dan juist geboden zal worden, dat ontbreekt," stelt Remy.

Stakingsaanzegging

Het vakbondsfront diende vorige week al een stakingsaanzegging in bij de Vlaamse regering, meer bepaald bij minister Gwendolyn Rutten (Open VLD), bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. Volgens Remy heeft Rutten de vakbonden nog niet van antwoord gediend.

"Daarom zijn we vandaag begonnen met spontane acties", zegt ze. "Deze morgen hebben reeds acties plaatsgevonden aan de sluizen, deze zijn nu stilaan aan het uitbreiden tot de voltallige Vlaamse overheid." Aan verschillende Vlaamse watersluizen heeft het personeel maandagmorgen spontaan het werk neergelegd als gevolg van de onderhandelingen over het personeelsstatuut. Dat had tot gevolg dat er heel wat hinder was op de Vlaamse binnenwateren.

"We hebben onnoemelijk veel uren onderhandeld en aan tafel gezeten. Dit om uiteindelijk vast te stellen dat de zaken die besproken zijn, niet zijn aangepast en niet verwerkt werden. Het blijft maar duren, al vier jaar lang", aldus Remy. "Het is heel dubbel. Deze zogenaamde contractualisering kost de belastingbetaler énorm veel geld, zonder dat het personeel betere arbeidsvoorwaarden heeft gekregen."

Vincent Verbeecke, woordvoerder van minister Rutten, laat weten dat "de onderhandelingen over de modernisering van het personeelsbeleid, waarmee we gelijkheid willen brengen tussen de Vlaamse medewerkers, zijn afgerond. Het spreekt voor zich dat als er nog onduidelijkheden zijn over de gemaakte afspraken, deze moeten worden uitgeklaard. De minister staat namens de Vlaamse regering open voor een gesprek."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni