VGC op zoek naar ideeën voor een warme stad

© Saskia Vanderstichele
Het is niet altijd zichtbaar, maar de Vlaamse Gemeenschapscommissie voert in Brussel ook een stedelijk beleid. Ze vraagt de Vlaamse Brusselaar hoe het er verder mee moet.

De kerntaken van de Vlaams-Brusselse instelling zijn onderwijs, welzijn en cultuur, maar al sinds half de jaren negentig kan de VGC via het Stedenfonds een beroep doen op royale Vlaamse middelen (vandaag 13 miljoen euro) om een stedelijk beleid te ontwikkelen.

Dat gebeurde tot nu toe met vallen en opstaan. De VGC heeft een aantal hefbomen in handen, zoals onderwijs, sport en armoedebestrijding, maar heel wat andere liggen bij het Brussels Gewest en bij de gemeenten: huisvesting bijvoorbeeld, of tewerkstelling, of de OCMW's.

De VGC is de overgang van het eerste Stedenfonds (2003-2007) naar het tweede (2008-2013) ook niet zonder kleerscheuren doorgekomen. In de eerste periode werd veel aandacht besteed aan wijkwerking. Met de overgang naar Stedenfonds II besliste de VGC om zich terug te plooien op de kerntaken onderwijs, welzijn en cultuur.

De gevolgen van de beslissing waren niet min: wijkwerking werd afgevoerd, de middenveldkoepel Stadskwadraat werd geliquideerd, het Stedenfonds kwam in de greep van de VGC en zou er meer en meer een verlengstuk van worden. De breuk tussen de VGC en de middenveldorganisaties was compleet.

Middenveldorganisaties
Het Stedenfonds II loopt op zijn laatste benen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie grijpt dit aan om in de aanloop naar Stedenfonds III (2014-2019) de band met de middenveldorganisaties te herstellen. Zij krijgen inspraak via een groots opgezet participatieproject.

VGC-Collegelid Bruno De Lille (Groen): "We willen de verenigingen betrekken vòòr we Stedenfonds III uittekenen. De bevraging gaat trouwens niet alleen over het Stedenfonds, maar over het hele stedelijk beleid dat de VGC moet voeren. We willen met een heel concreet plan naar de Vlaamse overheid trekken (die de plannen moet goedkeuren, red.)."

De Lille erkent dat de VGC heel wat belangrijke hefbomen niet in handen heeft, "maar dat moet ons niet tegenhouden om in te zetten op stadsontwikkeling," zegt De Lille.

Een van de grote uitdagingen voor de VGC zal zijn om linken te leggen met andere overheden die ook met wijk- en stadsontwikkeling bezig zijn.


Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?