Vier op vijf Brusselse jongeren voelt zich niet veilig in contact met politie

© VGC-jeugdraad
| Opvallend is dat heel wat jongeren het afgelopen jaar ook in aanraking zijn gekomen met de politie. Maar liefst 57 procent van de respondenten werd in 2020 gecontroleerd.

Uit de voorlopige resultaten van een steekproef van de VGC-jeugdraad blijkt dat vier op de vijf Brusselse jongeren zich niet veilig voelt bij een contact met de politie. De enquête loopt wel nog tot en met zondag 7 maart en wordt zowel op straat als online afgenomen.

1.631 jongeren hebben al hun mening gegeven in de steekproef van de VGC-jeugdraad die peilt naar de gevoelens die de politie opwekt bij de Brusselse jeugd. 49 procent van die groep geeft aan dat het de politie koppelt aan een vorm van boosheid.

Voor 43 procent van de bevraagden is dat angst, 40 procent plakt er de term machteloosheid op en nog eens 26 procent houdt het op onverschilligheid. Amper 16 procent associeert de politie met veiligheid. En nog minder jongeren (11 procent) nemen het woord respect in de mond.

Ethnic profiling

Vier op de vijf jongeren (78 procent) geeft ook aan zich niet veilig te voelen wanneer ze in contact komen met de politie. Zo goed als iedereen (94 procent) vindt dan ook dat er dringend werk moet gemaakt worden van een verbeterd contact.

Opvallend is dat heel wat jongeren het afgelopen jaar ook in aanraking zijn gekomen met de politie. Maar liefst 57 procent van de respondenten werd in 2020 gecontroleerd. 37 procent werd gefouilleerd en 26 procent mocht mee naar het politiekantoor voor verhoor. Een groot deel daarvan (73 procent) denkt dat ethnic profiling een rol heeft gespeeld bij de beslissing om over te gaan tot controle, fouillage of arrestatie.

"Deze cijfers zijn zeer verontrustend. Het bewijst ook dat er in de toekomst werk moeten worden gemaakt van een betere band tussen de politie en jongeren," zegt voorzitter van de VGC-jeugdraad Ilyas Mouani. "Een magische oplossing daarvoor is er niet, maar elk initiatief is wel een stap naar een betere stad."

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?