PHOTONEWS 10679271-025

| Een protestmars tegen seksuele intimidatie in Brussel.

Vier op vijf Brusselse vrouwen ervaren seksuele intimidatie

© Belga
07/03/2018
Updated: 07/03/2018 15.21u

Brusselse vrouwen worden regelmatig geconfronteerd met seksuele intimidatie. 86,4 procent onder hen gaf aan seksuele intimidatie te hebben ervaren, 41 procent gaf aan nog last te ondervinden van seksuele intimidatie.

De studie werd uitgevoerd door de UGent, in opdracht van Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V), bij 426 Brusselse vrouwen verspreid over het gewest. De term seksuele intimidatie werd breed genomen: van één keer ongepast staren tot ongewenst kussen of aanrakingen.

De overgrote meerderheid van de Brusselse vrouwen (86,4%) gaf aan er al mee te maken hebben gehad. Iets meer dan een derde (34,5%) draagt daar vandaag nog gevolgen van in de vorm van bijvoorbeeld slapeloosheid of relationele problemen. Ongewenste aanrakingen, omhelzingen of kussen worden als het ergst ervaren.

De helft van de respondenten (49,5%) kreeg al te maken met fysiek niet-partnergeweld zoals duwen, trekken en bedreigd worden met fysiek geweld. De daders waren hier voornamelijk familie- en gezinsleden. Meer dan een kwart gaf aan ook zelf al dader te zijn geweest van fysiek niet-partnergeweld.

Ongeveer 14 procent van de vrouwen gaf aan minstens één bepaalde vorm van seksueel niet-partnergeweld te hebben meegemaakt. De fysieke vormen van seksueel geweld werden voornamelijk gepleegd door onbekenden. De psychische vormen voornamelijk door vrienden en kennissen.

Psychisch partnergeweld: 52,8 procent

Iets minder dan een vierde van de ondervraagde vrouwen (23,7%) werd al het slachtoffer van fysiek partnergeweld en bij 20 procent van hen gebeurde dat nog in het afgelopen jaar. Een tiende van de respondenten (11%) kreeg al te maken met seksueel partnergeweld, maar het is vooral het psychische partnergeweld dat er met 52,8 procent bovenuit steekt.

Wat betreft stalking werd 17,3 procent van de vrouwen hier ooit mee geconfronteerd en dan vooral in de vorm van "beledigende, bedreigende of stille telefoontjes". Een vijfde van deze respondenten had er in het afgelopen jaar nog last van.

In het onderzoek werd er ook gekeken naar kindermishandeling die door de respondent werd ervaren tot de leeftijd van 15 jaar en gepleegd werd door een volwassen dader. De fysieke kindermishandeling is met 28,8 procent het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door de psychische kindermishandeling met 17,1 procent en de seksuele kindermishandeling met toch ook 11,1 procent.

App 'Blijf van mijn lijf'

"Dit lijkt weer bij te dragen aan het negatieve imago van Brussel, maar onderzoeken tonen dat in steden als Londen en Parijs de resultaten gelijkaardig zijn", benadrukt Debaets. "Vrouwen die het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie blijven ook vaker thuis en dus is er ook een economisch verlies gelinkt aan dat absenteïsme. Dat komt zelfs neer op 288 miljoen euro", aldus Debaets.

Een aantal conclusies uit de studie waren dinsdag al bekendgemaakt bij de voorstelling van de applicatie "Blijf van mijn lijf" tegen seksuele intimidatie in de Brusselse straten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , seksuele intimidatie , huiselijk geweld , Bianca Debaets , UGent

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni