Vijfde minder dierproeven voor toegepast onderzoek tegen 2025

© PhotoNews
| Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V)

Vanaf 2025 is het gebruik van proefdieren voor veiligheidstests en voor opleidingen verboden, behalve voor strikt omschreven uitzonderingsgevallen. Dat heeft de Brusselse regering beslist, die in eerste lezing het koninklijk besluit 29 mei 2013 over de bescherming van laboratoriumdieren aangepast heeft om het aantal proefdieren in Brussel fors te verminderen.

Vanaf 2020 geldt wel al een verbod op elke test op honden, katten en primaten. Voor het toegepast onderzoek - waarin men onderzoek doet naar bepaalde ziektes - is beslist om naar een vermindering met 20 procent van het aantal dierproeven te gaan. Dierproeven voor toegepast onderzoek maken vandaag zowat elf procent uit van alle proeven met dieren in Brussel.

"Het is al lang mijn overtuiging dat we het aantal proeven op dieren sterk moeten terugdringen. Dat is een belofte die deze regering heeft gemaakt en die belofte komen we na. Het Brussels gewest wil een voortrekker zijn om het dierenwelzijn te verbeteren", verklaart staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V).

Dieren voor opleidingen

Voor de zogenaamde veiligheidstests en gebruik van dieren voor opleidingen is beslist die te verbieden vanaf 1 januari 2025, uitgezonderd indien er geen ander alternatief bestaat en de tests absoluut noodzakelijk zijn. Voor deze uitzonderingen is geval per geval het akkoord van de Brusselse regering vereist.

Veiligheidstests - voor de productie van geneesmiddelen, vaccins, chemische preparaten en voedingssupplementen vooraleer die op mensen getest worden - en gebruik van dieren voor opleidingen vertegenwoordigen vandaag zestien procent van het totaal aantal dierproeven in Brussel.

Farmaceutische industrie

Debaets wil inzetten op de ontwikkeling van alternatieven om het aantal dierproeven drastisch te laten verminderen. "We ondersteunen dan ook al 4 jaar lang het team van professor Vera Rogiers (VUB) dat werkt aan in vitro modellen op basis van menselijke huidcellen als alternatief voor dierproeven", aldus nog Bianca Debaets.

"Het is voor mij evident dat alle spelers zoals de farmaceutische industrie hun inspanningen moeten opvoeren om alternatieven voor dierproeven te ontwikkelen. Ook zal een afstemming nodig zijn met de andere gewesten van ons land om te voorkomen dat bepaalde organisaties en bedrijven hun tests op dieren elders gaan uitvoeren."

Enkel voor het fundamenteel onderzoek naar ziektes als kanker, Parkinson of Alzheimer lijken vandaag nog geen valabele alternatieven voor dierproeven te bestaan. Daarom is een verbod in dit domein nog niet aan de orde.

Vetorecht

De regering besliste voorts dat er een vertegenwoordiger van het Brussels gewest over een gemotiveerd vetorecht beschikken in de ethische commissies binnen de onderzoeksinstellingen die beslissen over het al dan niet toelaten van de dierenproeven.

In het Brussels gewest zijn er vier onderzoeksinstellingen (VUB, ULB, UCL, SCIENSANO) waaraan erkende labo's voor dierproeven verbonden zijn.

'Goed begin'

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch ziet met het verbod op proeven op honden, katten en primaten vanaf 2020 "één van zijn prioritaire doelstellingen voor deze legislatuur bereikt".

"Maar van de oorspronkelijke doelstelling van dertig procent minder proefdieren in zijn totaliteit blijft weinig over", betreurt de voorzitter van de dierenrechtenorganisatie. "Hoe dan ook: dit is een goed begin. Maar daar mag het zeker niet bij blijven."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?