Een oplaadpunt voor elektrische wagens in Brussel

| Een oplaadpunt voor elektrische wagens in Brussel.

Vlaanderen en Brussel zoeken samen naar laadpunten voor elektrische voertuigen

© Belga
10/02/2021

De Vlaamse en Brusselse overheid gaan samen op zoek naar projecten voor de realisatie van laadpunten voor elektrische voertuigen en walstroominstallaties voor de binnenvaart. De projectoproep past binnen het Europese BENEFIC-project en wordt volledig gefinancierd met Europese middelen.

Binnen het Europese BENEFIC-project werken Vlaanderen, Brussel en Nederland samen aan milieuvriendelijke mobiliteit. De focus ligt op projecten die de infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen en vaartuigen helpen versnellen.

Er is nu sprake van een derde projectoproep. Voor het eerst komen projecten uit Nederland niet in aanmerking en gaat het enkel om projecten uit Vlaanderen en Brussel. De nieuwe oproep richt zich specifiek op laadpunten voor elektrische voertuigen en walstroominstallaties voor de binnenvaart.

Er is een maximaal subsidiebudget van 1,6 miljoen euro beschikbaar. Tot 20 procent van de in aanmerking komende investeringskosten kunnen gesubsidieerd worden. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met maandag 12 april 2021.

Modal shift naar duurzaam vervoer

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters past de oproep "in de Vlaamse modal shift naar meer duurzame vervoermiddelen". Vlaanderen wil de komende jaren 30.000 extra laadpalen plaatsen en op de grote verkeersassen om de 25 kilometer ook snelladers. "Deze oproep is een eerste stap daar naartoe", aldus Peeters.

Volgens Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron is de overstap naar emissievrije voertuigen belangrijk om "de luchtkwaliteit te verbeteren, de gezondheid van alle burgers te beschermen en onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen".

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt zegt dat de transportsector daarbij een belangrijk hefboom is. "Met de lage emissiezone en Good Move zetten we al belangrijke stappen in de juiste richting. Met dit Europese project BENEFIC kunnen we de elektrificatie van ons wagenpark verder versnellen."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni