| De gemeente is ter plaatse met onder meer de gemeenschapswacht.

Voorlopig geen ontruiming tentenkamp aan Kanaal: onduidelijkheid heerst

KVDP
© BRUZZ
20/02/2023

Wat er moet gebeuren met de meer dan honderd asielzoekers die momenteel aan de Koolmijnenkaai in Molenbeek overnachten, is onduidelijk. Volgens de gemeente Molenbeek stond er vandaag een evacuatie gepland in samenwerking met het Gewest, en zouden de asielzoekers tijdelijk in hotels ondergebracht worden. Maar die is niet doorgegaan.

Al maanden verblijven enkele tientallen asielzoekers op het voetpad langs het Kanaal, ter hoogte van het Klein Kasteeltje. Ze verblijven voornamelijk op het grondgebied van Molenbeek, want aan de andere kant van de brug, op het grondgebied van Brussel-Stad, laat de politie niet toe dat asielzoekers er in tentjes slapen. Sinds de ontruiming van het kraakpand in de Schaarbeekse Paleizenstraat is de groep, die voornamelijk uit Afghanen bestaat, fors gegroeid.

"Al vijf maanden zitten we hier met een veertigtal tentjes. Nu zijn het er 150 geworden," zegt Rachid Barghouti, de woordvoerder van Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS). Volgens hem was er vandaag een operatie gepland om de asielzoekers te evacueren. "Vanuit de gemeente hadden we een operatie gepland om de brug op een vreedzame manier te ontruimen. Bij die operatie is het Brussels Gewest betrokken. Gedurende enkele dagen zou het Gewest voor opvang in hotels zorgen. Staatssecretaris De Moor had het engagement genomen om de asielzoekers vervolgens vanaf woensdag, donderdag of ten laatste het einde van de week op te vangen binnen het Fedasil-netwerk."

Hotelopvang

De gemeente had zelf enkele bussen opgetrommeld om de asielzoekers naar de hotels te brengen, maar die zijn nog niet uitgereden, omdat er nog geen hotelkamers zijn waar de asielzoekers naartoe kunnen. De woordvoerster van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) kan net als staatssecretaris De Moor (CD&V) geen uitleg geven, laat staan bevestigen dat er een operatie gepland was.

De Brusselse hotelfederatie Brussels Hotel Association kan wel bevestigen dat ze maandagvoormiddag een telefoontje heeft gekregen vanuit de Brusselse regering. “Met de vraag of we niet snel een honderdtal kamers konden vinden,” zegt Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal van de hotelfederatie. “Wij vroegen of het protocol dat de opvang in hotels regelt, gegarandeerd zou worden, waarop het antwoord negatief was. Maar we hebben de vraag om opvang in hotelkamers nooit geweigerd.”

Intussen heeft Bruss’Help, de organisatie die de opvang van en steun aan daklozen in Brussel coördineert, zelf contact opgenomen met de Brussels Hotel Association. Volgens Bruss’Help-directeur François Bertrand is het niet de normale gang van zaken om zulke evacuatie-operaties met slechts een telefoontje te regelen. “Wij staan op de zelfde golflengte als de Brussels Hotel Association,” zegt Bertrand. “Dit is een betrouwbare partner van ons. Zonder de hotelfederatie hadden we de covid- en Oekraïnecrisissen niet het hoofd kunnen bieden.”

“Net als voor de hotelfederatie is het ook voor ons geen probleem om plaatsen te zoeken binnen de hotels, maar dat moet dan binnen het kader van een protocol gebeuren,” aldus Bertrand. “Je moet afspraken maken rond de medische opvolging, identificatie, begeleiding en doorverwijzing van de mensen die je opvangt. Zoiets regel je niet op een uurtje aan de telefoon.”

Veiligheidsproblemen

Bruss’Help wil meewerken aan de ontruiming van de Koolmijnenkaai, maar dan moeten alle betrokken partners eerst rond de tafel gaan zitten, klinkt het. Dat is nog niet gebeurd en volgens Bertrand zijn er daarvoor nog geen afspraken gemaakt. Hoe het nu verder moet met de meer dan honderd asielzoekers die in erbarmelijke omstandigheden langs het kanaal verblijven, is onduidelijk.

“Het is niet aan de gemeente om hen naar hotels te brengen,” zegt Moureaux’ woordvoerder. “Dat engagement had het Gewest genomen. Ondertussen zitten we hier met veiligheidsproblemen. De mensen die hier in tentjes slapen kunnen in het Kanaal vallen, en er kunnen ongevallen gebeuren met voetgangers en fietsers. Dat is wel onze verantwoordelijkheid. We kunnen niet meer wachten.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni