Vzw Taal komt later

Bettina Hubo
© Brussel Deze Week
13/12/2012
De oprichting van de vzw Taal, die op 1 januari van start had moeten gaan, is uitgesteld. De nieuwe vzw moet de activiteiten van Voorrangsbeleid Brussel en Broso (Brussels Ondersteuningspunt Secundair Onderwijs) bundelen en aanvullen met expertise rond de omgang met thuistalen.

In Brussel zijn in de loop der jaren heel wat organisaties voor onderwijsondersteuning opgericht. Omdat de scholen op den duur door de bomen het bos niet meer zagen, bundelde de Vlaamse Gemeenschapscommissie verschillende vzw's in 2008 tot het Onderwijscentrum Brussel (OCB). De bedoeling was dat ook Voorrangsbeleid Brussel (VBB), een onderwijsondersteunende vzw die voor tachtig procent gefinancierd wordt door Vlaanderen, zou opgaan in OCB.
Dat idee is intussen begraven. VBB en OCB fuseren niet, maar beperken zich tot een 'functionele samenwerking'. Nochtans doen beide in de praktijk hetzelfde werk: Brusselse scholen begeleiden op het vlak van taalbeleid en taalvaardigheidsonderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) besloot wel dat VBB zou versmelten met Broso, een kleine organisatie die het secundair onderwijs ondersteunt en ook voor tachtig procent door Vlaanderen bekostigd wordt. Door de fusie zal de aanpak in het secundair een verlengstuk worden van die in het basisonderwijs.

De nieuwe vzw Taal die hiervoor opgericht wordt, zou aanvankelijk in september van start gaan, en vervolgens op 1 januari. Maar de operatie blijkt niet zo simpel.
De nieuwe vzw zal, net als VBB nu, netoverschrijdend werken. De taalbegeleiders van Broso zijn echter vast verbonden aan een van de netten, en Broso wil dat zo houden. "Ik heb er geen probleem mee om op te gaan in een groter geheel, maar ik wil mijn taalbegeleiders zelf kunnen blijven aansturen," zegt Jacky Goris, directeur van Scholengroep Brussel en op dit moment voorzitter van Broso. "Zonder die autonomie interesseert het mij niet."

Onderwijs in eigen taal
De vzw Taal krijgt nog een tweede opdracht: de expertise en vorming rond de omgang met thuistalen. In de lente van vorig jaar maakte Smet een eind aan Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur van de Werkgroep Immigratie van Foyer. In dit project kregen leerlingen van zes Brusselse basisscholen jarenlang een deel van de lessen in het Turks, Spaans of Italiaans. De minister beloofde dat de expertise behouden zou blijven. In zijn Talennota maakte hij dat engagement concreter: drie mensen van de Werkgroep Immigratie zouden overgenomen worden door de nieuwe vzw. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren, is niet duidelijk. "Wij hebben tot nog toe de vraag niet gekregen," zegt Hilde Desmedt van Foyer.

Volgens Smets woordvoerster wordt alles in de komende weken bekeken. "Op 1 januari zal er nog geen vzw zijn, maar we willen voor nieuwjaar alle betrokkenen rond de tafel brengen. En dan is het de bedoeling om de vzw in het eerste kwartaal van 2013 op te richten."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni