| Carla De Jonghe (Open VLD).

Werkgroep gaat zich buigen over Brusselse alleenwonenden

12/10/2020

In Brussel bestaat één op de twee huishoudens uit éénpersoonshuishoudens. Toch wordt er zelden een beleid gemaakt op maat van deze groep en komen alleenwonenden er fiscaal vaak slecht vanaf. Een werkgroep gaat zich daar nu over buigen.

Aanvankelijk werd de discussienota over alleen wonen al ingediend in maart door Brussels parlementslid Carla De Jonghe (Open VLD). Door corona liep dat vertraging op, waardoor de nota uiteindelijk op maandag behandeld werd in de commissie Financiën van het Brussels parlement. Beslist werd dat een werkgroep de komende maanden wordt opgericht.

Alleenwonenden zijn een groep die vaak vergeten wordt in studies, zegt De Jonghe. Het gaat om jongeren en senioren, mensen die net uit een relatie komen of die weduwe zijn. Hoewel ze niet noodzakelijk zelf voor hun situatie als alleenwonende hebben gekozen, hebben ze wel erg hoge kosten.

De Belgische alleenwonende zonder kinderen is de zwaarst belaste categorie in heel West-Europa. Hij draagt gemiddeld 56 procent van zijn brutoloon af, bij een hoog loon zelfs 60 procent. Veel fiscale verminderingen gelden per persoon en dus kunnen gezinnen relatief meer belastingvermindering krijgen dan alleenstaanden, verklaart de nota.

Singlesreflex

"Het is wenselijk dat er vanuit het beleid een systematische singlesreflex wordt ontwikkeld," stelt De Jonghe dan ook voor. Daarmee bedoelt ze dat beleidsmakers de automatisch reflex moeten hebben om de impact van beleidsmaatregelen te toetsen op alleenstaanden en niet alleen op het klassieke gezin.

Ook stelt de nota dat er meer betaalbare en kleinere koopwoningen voor alleenstaanden moeten zijn om te voldoen aan de Brusselse vraag. Ook successierechten worden onder de loep genomen om te zien wat de mogelijkheden zijn om aan niet-partner of kinderen te erven. Je erfenis nalaten aan je kinderen of partner, levert de meest voordelige successierechten op. Tot slot pleit De Jonghe ervoor om de stad expliciet op de kaart te zetten als aantrekkelijk voor ‘alleenreizigers’. Hierbij zou Visit Brussels een rol kunnen spelen.

Het is de eerste discussienota van deze legislatuur in het Brussels Gewest. Discussienota werden tijdens de vorige legislatuur ingevoerd in het Brussels Gewest, naar voorbeeld van het Vlaams Parlement en de Raad VGC. Ze dienen om de discussie rond een nieuw thema te openen. Andere partijen die deel zullen nemen in de werkgroep kunnen eigen onderwerpen inbrengen binnen hetzelfde thema.

Eerder verzamelde De Jonghe gegevens onder Brusselse alleenwonenden om te zien wat er speelt. Ook richtte ze eerder de vereniging All1 op, die zich ook bezighoudt met de thematiek.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni