| In het kader van het Stadsvernieuwingscontract Maximiliaan-Vergote wordt 25 miljoen euro geïnvesteerd.

25 miljoen euro voor Maximiliaanpark met bovengrondse Zenne

© Belga
09/12/2021

De Stad Brussel en het Brussels Gewest hebben het voorontwerp van het project Max-sur-Zenne goedgekeurd. In het kader van het Stadsvernieuwingscontract Maximiliaan-Vergote wordt 25 miljoen euro geïnvesteerd, meldt minister van Leefmilieu Alain Maron.

Het project Max-sur-Zenne voorziet de renovatie van het Maximiliaanpark met als nieuwe ruggengraat de Zenne die 650 meter lang bovengronds zichtbaar zal zijn. Langs de waterloop zal de oorspronkelijke sluis behouden en omgevormd worden tot een wandeling die zal gaan van de huidige Boerderij van het Maximiliaanpark tot aan het Vergotedok.

Naast een toename van groene ruimtes en biodiversiteit, worden sport- en recreatievoorzieningen verhoogd en gediversifieerd om te voldoen aan de noden van een breder publiek, met bijzondere aandacht voor jonge vrouwen, ouderen en voor ieders veiligheid. De huidige Boerderij van het Maximiliaanpark verplaatst naar even verderop.

De stad op 10 minuten

"Als onderdeel van het globale herinrichtingsplan voor de Noordwijk en met inspraak van de bewoners, willen we deze wijk opnemen in onze visie van de stad op 10 minuten: dat wil zeggen onze bewoners voorzien van groene ruimtes, jeugdcentra , nieuwe woningen, openbaar vervoer, sportcentra, kinderdagverblijven en scholen. Dit is een van de grootste herinrichtingsprojecten in de stad en we willen het graag hand in hand uitvoeren met de deelname van bewoners als onderdeel van het wijkcontract dat ons verbindt", licht Brussels burgemeester Philippe Close (PS) toe.

"Dit project sluit volledig aan bij de initiatieven van de Brusselse regering om de natuur, en in het bijzonder onze rivier, de Zenne, haar rechtmatige plaats terug te geven. De ambitie is om natuur en stad met elkaar te verzoenen, de gevolgen van de klimaatverandering - hittegolven, overstromingen, achteruitgang van de biodiversiteit - het hoofd te bieden, en de gezondheid en het welzijn van de Brusselaars te bevorderen. De COVID-19-crisis heeft de vitale rol die parken en groene ruimten spelen in onze stad nog eens benadrukt, voor alle doelgroepen, jong en oud, mannen en vrouwen, inwoners en bezoekers, ...", vult minister Maron aan.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni