Aanpassing bestemmingsplan Brusselse Noordwijk voor ontwikkeling voormalig CCN-gebouw

b98209e5-noordstation.jpg
© Kabinet Ans Persoons
© Kabinet Ans Persoons

Het Bijzonder Bestemmingsplan 'Westwijk van het Noordstation' wordt gewijzigd om de ontwikkeling van het voormalige CCN-gebouw en de nabije omgeving mogelijk te maken. Dat kondigen Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, en staatssecretaris voor Stedenbouw Ans Persoons (One.Brussels-Vooruit) woensdag aan.

De gemeente Schaarbeek startte het wijzigingstraject van het BBP in mei 2020 op. Het plan kwam tot stand dankzij nauwe samenwerking met het Brussels Gewest, de aangrenzende gemeentes Sint-Joost en Brussel-Stad, de MIVB, De Lijn en de NMBS. Het BBP werd volledig herwerkt met het oog op de stedenbouwkundige uitdagingen van een wijk in volle transformatie.

Verschillende publieke initiatieven brengen de transformatie van de Noordwijk momenteel in een stroomversnelling. Het gaat onder meer om het richtplan van aanleg Maximiliaan, stadsvernieuwingscontracten en duurzame wijkcontracten. Maar ook in de priv├ęsector beweegt er heel wat met vastgoedprojecten zoals de verbouwing van het CCN-gebouw, het ZIN-project, de verbouwing van de Proximustorens en de vernieuwde Victoria-toren.

De vorige stedenbouwkundige voorschriften voor dit gebied dateerden uit 1978 en voldeden niet meer omdat ze een zuiver monofunctionele visie op de stad uitdroegen, waarbij auto's op de eerste plaats kwamen in de publieke ruimte. Het BBP volstond dan ook niet voor de toekomstige ontwikkeling van het voormalige CCN-gebouw en de nabije omgeving. Een project waarin bijvoorbeeld ook woningen zullen worden voorzien.

De betrokken gemeentes en het gewest hebben samen een nieuwe stedenbouwkundig kader uitgewerkt. Er worden woningen voorzien, er komt veel nieuwe openbare ruimtes met planten en bomen, er komen handels- en horecazaken en publieke voorzieningen. Concreet legt het nieuwe BBP bijvoorbeeld op dat er in de ontwikkeling van het voormalige CCN-gebouw minstens 500 woningen moeten worden voorzien. Verder kan binnen het nieuwe BBP ook een van de twee kantoortorens van Proximus worden getransformeerd in woningen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?