Neo 2 van Jean Nouvel moet tegen 2024 verschijnen: een congrescentrum voor vijfduizend man en een viersterrenhotel

| Zal sowieso niet meer verrijzen: Neo 2 - een congrescentrum voor vijfduizend man en een viersterrenhotel.

Brussels Gewest investeert niet meer in de vennootschap Neo

BVR
© BRUZZ
18/10/2022

Voor het tweede jaar op rij draagt het Brussels Gewest geen 8 miljoen euro bij aan de vennootschap Neo. Het Gewest beloofde dat nochtans twintig jaar lang te doen, maar nu het congrescentrum er toch sowieso niet komt, acht minister-president Rudi Vervoort (PS) dat niet meer nodig. Het geld komt wel van pas voor de renovatie van de Heizelpaleizen, maar daarover is nog geen deal met de Stad Brussel.

Net als vorig jaar besliste de Brusselse regering om ook dit jaar in de begroting geen 8 miljoen euro te voorzien voor de CVBA Neo. Die vennootschap werd in 2014 opgericht om de bouw van een congrescentrum en hotel (zie foto) te bouwen. De Stad Brussel zou 168 miljoen euro in de vennootschap storten, via de opbrengst van het nog te bouwen shoppingcentrum Neo 1. Het Gewest zou twintig jaar lang 8 miljoen euro per jaar bijleggen.

Maar dat doet het Gewest dus niet meer. Vorig jaar riep de regering de coronacrisis en de bijhorende moeilijke begroting in als excuus. Dit jaar roept de minister-president Rudi Vervoort (PS) geen excuses meer in, schrijft BX1, en wijst hij er simpelweg op dat het congrescentrum er sowieso niet meer komt, dus waarom dan nog bijleggen?

Renovatie Heizelpaleizen

Het geld zou nochtans kunnen dienen voor de renovatie van de Heizelpaleizen. Die renovatie is dringend, en heeft volgens de Duitse consultant JWC voorrang op een nieuw congrescentrum - wat zowel de Stad Brussel als de regering in 2019 hebben doen beslissen om dat nieuw congrescentrum Neo 2 af te blazen.

Maar de Brusselse regering wil financieel niet zomaar het ene project voor het andere inruilen. Daarover zijn financiële en bestuurlijk afspraken nodig, en die onderhandelingen zijn vastgelopen, schrijft BX1. De Stad Brussel zou nu ook naar privépartners kijken om de renovatie te financieren.

Vervoort laat alvast weten dat de beslissing om geen 8 miljoen euro bij te dragen, niks zegt over eventuele spanningen tussen Stad en Gewest, en dat het Gewest nog altijd de ontwikkeling van het Heizelplateau ondersteunt, bijvoorbeeld door er nieuwe tramlijnen aan te leggen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni