Bouw van de nieuwe school Droomboom in de Laneaustraat in Laken. Links: de huidige situatie uit het dossier van de bouwaanvraag en rechts simulatiebeelden van hoe het er na de werken moet uitzien

| Bouw van de nieuwe school De Droomboom in de Wittouckstraat Laken. Links de huidige situatie, rechts simulatiebeelden van hoe het er na de werken moet uitzien.

Campus Droomboom opnieuw in openbaar onderzoek, verzet buurt houdt aan

HUB
© BRUZZ
06/06/2023

De stad Brussel gaat, ondanks het verzet van de buurt, door met haar plan om op de plaats van de huidige basisschool De Droomboom in de Lakense Wittouckstraat een veel grotere schoolcampus te bouwen. Sinds vorige week loopt er opnieuw een openbaar onderzoek.

De huidige basisschool, op de hoek van de Wittouckstraat en de Laneaustraat, bestaat uit enkele lage paviljoentjes die dateren van Expo 58. Ze werden destijds voor tijdelijk gebruik ontworpen en zijn totaal versleten en zeer slecht geïsoleerd.

Dus moest er iets gebeuren. De stad Brussel, die de school beheert, bedacht een ambitieus plan voor een campus met lagere school, tienerschool, een antenne van de kunstacademie en een sporthal.

Eind 2020 organiseerde het stadsbestuur samen met de Bouwmeester een architectuurwedstrijd, die gewonnen werd door RADAR Architecten, bureau Petillon-Ceuppens en Atelier Arne Deruyter. Zij tekenden een volledige nieuwbouw, bestaande uit drie gebouwen met twee tot vier verdiepingen. Een groen plein met bomen aan de Wittouckstraat vormt de ingang. De campus wordt uiterst duurzaam, met verwarming via geothermie, groendaken en regenwaterrecuperatie.

De Stad diende een bouwaanvraag in, waarna vorig jaar het openbaar onderzoek plaatsvond, dat aanleiding gaf tot zestig bezwaarschriften. De overlegcommissie besloot haar advies uit te stellen en vroeg de Stad het bijgevoegde effectenverslag aan te vullen. Daarin stonden namelijk onnauwkeurigheden, onder meer over het huidige en het geplande aantal leerlingen. Hierdoor moest ook het openbaar onderzoek worden overgedaan.

'Een mastodont'

De buurt zet zich opnieuw schrap. Al een hele tijd kleven op verschillende ramen affiches met het opschrift ‘Nee aan het New Droomboom-schoolproject’. Grootste bezwaar van de omwonenden is het volume van het project. Een mastodont die qua stijl vloekt met de omgeving, aldus een buurtbewoner. Ook de capaciteitsuitbreiding stuit tegen de borst. Nu telt de basisschool ongeveer driehonderd leerlingen. De nieuwe basis- en tienerschool zouden samen 672 leerlingen tellen (althans volgens de Franstalige versie van de bouwaanvraag, volgens de Nederlandse gaat het om 816 leerlingen, maar die blijkt volgens schepen van Stedenbouw Ans Persoons (one.brussels/Vooruit) foutief).

In de buurt praat men liever over het aantal gebruikers van de site, met inbegrip van leerkrachten, kunstacademieleerlingen en sporters. Dat zou volgens de omwonenden stijgen van 377 nu naar 1.163 in de toekomst: een verdrievoudiging. Ook heeft men bezwaar tegen het geplande dakterras, dat lawaaioverlast zou kunnen veroorzaken, en vreest men mobiliteitsproblemen. Bovendien menen de omwonenden dat in deze buurt genoeg scholen zijn. “Hier is geen tekort aan schoolplaatsen, wel in de Maritiemwijk,” zeggen ze.

'Verzet niet te vermijden'

Schepen Ans Persoons, die zelf in de buurt woont, realiseert zich dat de plannen op flink wat verzet stoten. “Dat is niet te vermijden als je iets met iets grotere volumes wilt neerzetten. Dan is er altijd protest. Maar dit is geen mastodont. Het is gelijkvloers plus twee en op één plek plus vier, hetzelfde als de gebouwen eromheen.”

Persoons zegt te begrijpen dat als je altijd over lage paviljoenen hebt uitgekeken, het niet tof is om plots een hoger gebouw tegenover je te hebben. “Maar dat is overal zo in Brussel. Iedereen heeft het tegenwoordig over verdichten. Dat is wat we hier doen.”

De vrees van de omwonenden voor mobiliteitsproblemen vindt ze voorbarig. “Het openbaar vervoer op deze plek is extreem goed. Bovendien gaan we met ons schoolvervoersplan de ouders aanmoedigen om minder met de auto te komen.”

Het openbaar onderzoek loopt tot 29 juni. De overlegcommissie zal plaatsvinden op 19 juli, midden in de zomervakantie. “We hebben te veel dossiers om alles tijdens het schooljaar te doen,” aldus de uitleg van Persoons. “We zijn al blij dat het openbaar onderzoek nog tijdens het schooljaar kon gebeuren.”

Donderberg

De Droomboom is niet het enige schoolproject in Laken waarrond controverse bestaat. Op een boogscheut ligt de groene Donderbergsite, waar de stad Brussel een Franstalige basisschool voor 672 leerlingen gaat bouwen. Na een jarenlange procedure kreeg de Stad in april een stedenbouwkundige vergunning, maar er loopt nog een bezwaarprocedure bij het gewest tegen de afschaffing van de buurtweg en de buurtbewoners bereiden ook een beroep bij de Raad van State voor.

Droomboom Laken (simulatiebeeld)

| Aan de ingang van de campus moet een groen voorplein komen (simulatiebeeld).

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni