Philippe Close (PS), burgemeester van Brussel-Stad
© Saskia Vanderstichele | Philippe Close (PS), burgemeester van Brussel-Stad.

Close aan omwonenden Donderberg: ‘Stop met NIMBY en wees solidair’

HUB
© BRUZZ
20/03/2021

“Laken heeft veel groen, maar er is een tekort aan scholen,” zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS). Dus moet er op de Donderberg, een groen binnenterrein, een school komen. “De buurt moet begrijpen dat het algemeen belang primeert. Bovendien blijft meer dan de helft van het terrein groen.”

Dinsdag vindt de online overlegcommissie plaats over HoP (Horticulteurs-Perruches), zoals het bouwproject officieel heet. De Stad Brussel probeert al jaren te bouwen op de Donderberg, een verwilderd, bossig en afgesloten terrein dat grenst aan de Tuinbouwersstraat en de Sint-Albaansbergstraat en officieel ingetekend staat als zone voor uitrustingen van collectief belang.

Aanvankelijk wilde de Stad er een basisschool voor 672 leerlingen neerzetten plus 75 middenklassewoningen. Na protest van de buurt, verenigd in het wijkcomité Donderberg, werd het aantal geplande woningen verminderd tot 49. Maar het comité vond de combinatie van een school met woningen nog veel te dichtbebouwd voor deze wijk met zijn smalle straten en ging door met zijn verzet.

Uiteindelijk besloot de Stad, waar ondertussen een rood-groene coalitie was aangetreden, om de 49 woningen en de grote parking op het terrein te laten vallen en alleen acht woningen met zeventien ondergrondse parkeerplaatsen toe te laten aan de ingang van de site. De school bleef behouden.

Ook met dit plan kan de buurt niet leven. De omwonenden vrezen parkeer- en mobiliteitsproblemen in de wijk en willen dat het stukje groen, met de oude bomen, volledig gevrijwaard blijft. Dat is volgens hen niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit en om overstromingen te vermijden, groen zorgt ook voor verkoeling in de steeds warmer wordende steden. De buurtbewoners dienden dan ook massaal bezwaar in tegen het huidige project en lanceerden een petitie die door bijna zevenduizend mensen getekend werd.

Met het oog op de overlegcommissie vond burgemeester Close het gisteren de hoogste tijd om de visie van het college, of toch zeker die van de PS, uit de doeken te doen. Hij liet zich daarvoor bijstaan door zijn PS-collega’s Faouzia Hariche van Onderwijs en Lydia Mutyebele Ngoi van Huisvesting.

Wij worden in dit dossier neergezet als betonneurs die een groen terrein helemaal willen volbouwen en niet bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Klopt niet.

Philippe Close, burgemeester van Brussel-Stad

“Wij worden in dit dossier neergezet als betonneurs die een groen terrein helemaal willen volbouwen en niet bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Klopt niet,” zegt Close. “Een beleid van duurzame ontwikkeling heeft aandacht voor het milieu maar ook voor het sociale.”

Het sociale is in dit geval de nood aan een school in de wijk. Close: “De stad, in het bijzonder de PS, heeft van onderwijs een speerpunt van het beleid gemaakt want onderwijs is cruciaal voor de sociale emancipatie. De afgelopen tien jaar creëerde de Stad daarom al 5.000 nieuwe schoolplaatsen. Bovendien willen we dat stadsbewoners hun crèche, school, groene ruimte, openbaar vervoer en winkels vlakbij in de buurt hebben. Alles op tien minuten, luidt onze slogan. In Laken is veel groen, maar er is een tekort aan scholen.”

Schepen Hariche licht het tekort toe. “HoP wordt een kleuter- en lagere school voor 672 kinderen. Volgens de berekeningen van perspective.brussels zullen er in de wijk Houba na de realisatie van HoP nog steeds 250 plaatsen te weinig zijn voor kleuters en 406 voor lagere schoolleerlingen. Zo groot is het tekort.”

Kiss&ride

Volgens Hariche is erover nagedacht hoe mobiliteitsproblemen vermeden kunnen worden. “We maken een kiss & ride-zone en zullen vanaf drie punten schoolrijen organiseren. Voorts komt er op de site een stalling voor honderd fietsen.” Ze benadrukt dat een

basisschool maar zo’n 180 dagen per jaar open is. “En op die dagen zal het alleen ’s ochtends en ’s avonds gedurende een uurtje wat drukker zijn in de buurt.”

Close kan begrijpen dat het bouwplan moeilijk ligt bij de bewoners van de aangrenzende straten. “Ze wonen al dertig, veertig jaar in hun eengezinswoningen met achter hun tuin een bebouwbaar maar nooit eerder bebouwd stuk grond dat niet publiek toegankelijk was. Sommigen hebben hun tuin uitgebreid met een stukje van die grond en dat zullen we hen niet afpakken.”

Hij snapt ook dat de buurt deze groene long niet zomaar wil prijsgeven. “Daarom zijn we de bewoners tegemoetgekomen en hebben we de woningen op de site geschrapt. Het schoolgebouw neemt 3.200m2 in beslag, op een geheel van drie hectare. Als je ook de speelplaats en dergelijke meerekent, blijft nog steeds meer dan de helft van het terrein groen. En die groene ruimte wordt nu toegankelijk voor het publiek. Het is dus niet een school of natuur, het is een school én natuur.” Waaraan Hariche nog toevoegt dat alle opmerkelijke bomen op het terrein behouden zullen blijven.

Solidair

Close vindt dat het nu aan de buurt is om zich solidair te tonen. “De buurtbewoners moeten stoppen met hun NIMBY-houding en begrijpen dat het algemeen belang primeert: er is een school nodig op deze plek.”

Of er alternatieve locaties voor de school bestudeerd werden? Close: “Men zegt: bouw op de Heizel of op Thurn&Taxis, maar dat gaan we ook zeker doen. Overal waar we kunnen zetten we scholen neer. En neen, we kunnen ons niet permitteren om verwilderde, braakliggende maar bebouwbare terreinen ongemoeid te laten. Daarvoor is de sociale urgentie te groot, er is de nood aan scholen, maar ook de nood aan woningen.”

Om aan de woningnood te verhelpen wil de Stad deze legislatuur 750 woningen optrekken. “Het feit dat we op Donderberg nu slechts acht huurwoningen kunnen realiseren is een flinke tegenvaller,” zegt schepen Mutyebele Ngoi. “Er staan bij de Grondregie 11.000 mensen op de wachtlijst voor een betaalbare woning.”

Een simulatiebeeld van de nieuwe HoP-school  (Horticulteurs-Perruches) aan Donderberg in Laken zoals oorspronkelijk gepland in 2013
© Brucity | Een simulatiebeeld van de nieuwe HoP-school (Horticulteurs-Perruches) aan Donderberg in Laken, zoals oorspronkelijk gepland in 2013.
Een simulatiebeeld van de nieuwe school HoP (Horticulteurs-Perruches) aan Donderberg in Laken volgens de nieuwe, flink ingeperkte plannen in 2021
© Brucity | Een simulatiebeeld van de nieuwe school HoP (Horticulteurs-Perruches) aan Donderberg in Laken volgens de nieuwe, flink ingeperkte plannen in 2021. De bomenstrook rechts behoort niet tot de site van de Stad Brussel maar is eigendom van Leefmilieu Brussel.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie