| De heraanleg van het Vanderveldeplein, het Albert I-plein, de Bergensesteenweg.

Vergunning binnen voor heraanleg Vanderveldeplein in Kuregem: 'Mooier, veiliger, groener'

RV
© BRUZZ
21/09/2023

Urban.brussels heeft een stedenbouwkundige vergunning verleend aan Brussel Mobiliteit voor de volledige heraanleg van het Vanderveldeplein, het Albert I-plein en de Bergensesteenweg in Anderlecht.

Er moeten nieuwe groene ruimtes komen, mooiere trottoirs, fonteinen en trappen naar het Kanaal Charleroi-Brussel. “Kwaliteitsmateriaal zal een fraaie visuele identiteit creëren en de ruimte aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. Het kanaal zal zowel visueel als functioneel aansluiten bij de nieuwe openbare ruimte”, klinkt het in het persbericht.

Een mobiliteitsknooppunt moet de interactie tussen verschillende vervoerswijzen zoals bussen, trams, fietsers en voetgangers verbeteren. Het is ook de bedoeling om de reissnelheid van het openbaar vervoer te verbeteren en voor een vlottere verkeersstroom te zorgen.

“De belangrijkste verbindingsweg tussen het centrum van de gemeente Anderlecht en de Kuregemwijk wordt mooier, veiliger en groener. Het wordt een aangename plek, waar iedereen zich welkom voelt en meer plaats wordt voorzien voor het openbaar vervoer, de fietsers en de voetgangers”, vertelt Susanne Müller-Hübsch (Groen), schepen voor Mobiliteit in Anderlecht.

Volgens staatssecretaris voor Stedenbouw Ans Persoons (Vooruit.brussels) was het geen makkelijke opdracht: “De zone moest een samenhangend geheel worden, beter leesbaar en veiliger voor fietsers en voetgangers. De square wordt nu een plek waar je niet zomaar snel passeert, maar ook wil zijn”.

Stadsvernieuwingscontract

De heraanleg van het Vanderveldeplein, het Albert I-plein, de Bergensesteenweg tussen de twee pleinen en het kruispunt Vandervelde maakt deel uit van het stadsvernieuwingscontract 3 met de naam ‘Weststation’.

“De buurt rond het kanaal in Kuregem kan wel een boost gebruiken”, zegt Damiaan De Jonge, woordvoerder van staatssecretaris Persoons. “Stadsvernieuwingscontracten worden ingezet op strategisch belangrijke plaatsen die in het verleden moeilijkheden hadden met het ontwikkelen van een stedelijk weefsel. Het kanaal is daar een voorbeeld van.”

“Vandervelde was, net als veel andere kruispunten in het Gewest, een gevaarlijk en onleefbaar kruispunt voor bewoners en passanten”, voegt minister van Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid Elke Van den Brandt (Groen) daar nog aan toe.

“Door de testopstelling was de verkeersveiligheid al een stuk verhoogd. Sindsdien hebben we met de buurtbewoners, de buurtverenigingen en de gemeente Anderlecht samengewerkt aan een beter project voor iedereen: een betere verbinding richting stadscentrum, meer verkeersveiligheid voor alle gebruikers, meer vergroening en meer ruimte voor ontspanning en ontmoeting.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni