Vernieuwde Jubelparksite moet tegen 2030 absolute trekpleister worden

JB
© BRUZZ
20/04/2023
Updated: 20/04/2023 19.37u

Met een ambitieus erfgoedproject willen de federale regering en enkele partners tegen de tweehonderdste verjaardag van België van het Jubelpark een levendige, hedendaagse site maken die toeristen, Belgen én Brusselaars weet te lokken. De grootschalige plannen werden donderdag onder grote belangstelling uit de doeken gedaan. Het kostenplaatje: 155 miljoen euro.

“Een nieuw sociocultureel vlaggenschip in Brussel”. Met die tagline in gedachten trok een hoopje ministers, burgemeesters en ook een EU-commissaris donderdag richting het Jubelpark om er het totaalproject dat voor de site is uitgedacht voor te stellen.

Overkapping tunnel

Waar het om draait? De Jubelparksite – musea en park – reanimeren en ze de eenentwintigste eeuw inloodsen. “Je mag niet vergeten: het park was enkele decennia geleden een beetje verwaarloosd”, klinkt het bij Etterbeeks burgemeester Vincent De Wolf (MR).

“We komen van ver. Denk maar aan de fontein die zich heel lang in een nogal treurige staat bevond, of de onveiligheid die de laatste jaren in het nieuws kwam. Nu gaan we naar een vernieuwd, symbolisch park met een sterk Europees en internationaal cachet. De mindset rond de rol van het park is volledig veranderd.”

Vandaag wordt er al gewerkt aan enkele renovaties in het park, de komende jaren zal het park niet alleen opgefrist worden, maar ook danig van aangezicht veranderen.

Bijvoorbeeld: de autotunnel die dwars in het midden van het park bovengronds loopt, wordt met Europese subsidies overkapt. Daartoe wordt een projectoproep voor architectenbureaus gelanceerd.

Staatssecretaris Thomas Dermine, burgemeester van Etterbeek Vincent De Wolf en bestuurder van Horizon 50-200 Paul Dujardin leggen het project uit in onze videoreportage.

Blik op de toekomst

De musea in het park – de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, het Legermuseum en Autoworld – zijn dan weer onvoldoende afgestemd op het potentieel van hun collecties, vindt staatssecretaris van Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS).

“We beschikken – naar Europese normen – over topcollecties, maar die worden deels niet of deels niet modern genoeg voorgesteld. We zitten bij wijze van spreken in een museum van een museum. Er moet dus ingezet worden op investeringen in zowel de infrastructuur en de gebouwen als de presentatie en muséologie van de collecties, want we willen tegen 2030 de interesse in deze musea aanwakkeren.” In dat kader worden ook de gebouwen zelf op de site gerenoveerd.

Minister, burgemeester of de vzw Horizon 50-200, onder impuls van minister Dermine opgericht om het vernieuwde Jubelpark concreet vorm te geven: iedereen was het erover eens dat het Jubelpark te veel naar het verleden gericht is. Het wordt tijd om de blik op de toekomst te richten, klonk het.

“Denk aan het Legermuseum”, zegt Dermine. “We moeten niet alleen naar ons leger in het verleden kijken, maar ook naar de rol die ons land speelt op het vlak van vrede, vandaag en morgen.”

Paul Dujardin over Jubelpark 2030.

Collecties in nieuwe context

“Het is mijn droom om al de objecten die hier stof liggen te vergaren opnieuw tot bij Brusselaars, Belgen en Europeanen belanden, zodat zij hun eigen streek, land en ook Europa beter leren kennen”, vertelt Paul Dujardin, de stuwende kracht achter de vzw Horizon 50–200, aan BRUZZ.

“Gedurende decennia zijn in Europa musea opgebouwd rond onze identiteit en de natiestaat. Allerlei kunst- en geschiedenisobjecten en -documenten zijn vanuit allerlei streken in de hoofdsteden terechtgekomen, maar ondertussen kennen de mensen die niet meer.”

“Hier bevindt zich bijvoorbeeld een enorm film- en fotoarchief, we hebben een onbekende keramiekcollectie, een gigantische textielcollectie: noem maar op. Enkel de schilderkunst hebben we hier niet, maar talloze duizenden kunst- en geschiedenisobjecten zijn hier wel en zijn te lang onontdekt gebleven voor het publiek. We moeten nu die ongelooflijke collecties in een nieuwe context plaatsen, met bijvoorbeeld ook oog voor de virtuele wereld en wetenschap.”

Picknicks en sport

De ambities liggen hoe dan ook torenhoog. De Jubelparksite moet niet alleen een plek worden waar de collecties, innovatie en het wetenschappelijk onderzoek van de verschillende musea en instellingen in een modernere omgeving meer tot hun recht komen, het is ook de bedoeling om Brusselaars meer van het park te laten proeven.

Niet alleen cultuur en wetenschap moeten er samensmelten, de initiatiefnemers willen van het Jubelpark ook – nog meer dan vandaag – een sociale ontmoetingsplek maken.

Het gaat over horeca, maar ook bijvoorbeeld buurtpicknicks, sportevenementen en publieksbijeenkomsten gestuwd door sociale, sportieve en culturele verenigingen, waarbij ook buurtbewoners hun steentje zullen bijdragen.

Gesprek met Paul Dujardin, de stuwende kracht achter de vzw Horizon 50–200.

‘Geen bouwwerf in 2030’

Dat alle plannen, waarvan de concrete uitwerking nog niet volledig duidelijk is, de deadline van 2030 halen, is niet volledig de bedoeling, zegt Dermine. “Niet alles zal voor 2030 klaar zijn, maar het aangezicht van het park zal tegen de tweehonderdste Belgische verjaardag wel volledig anders zijn.”

“Het is in ieder geval niet de bedoeling om in 2030 in een bouwwerf feest te vieren”, vult Dujardin aan.

Het budget ligt op 155 miljoen euro, waarvan meer dan de helft (80 miljoen) van Beliris komt. De overige 75 miljoen euro hoest de Regie der Gebouwen op.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni