| De buurtweg ligt drie meter onder de grond, maar dook plots op in juridische strijd tegen het Eurostadion.

De Vlaamse meerderheid heeft een decreet klaar dat problemen met oude buurt- of voetwegen in de toekomst moet oplossen. Vaak bestaan ze niet meer, of worden ze niet meer gebruikt maar kunnen ze toch gebruikt worden om bouwdossiers te vertragen. Het bekendste voorbeeld van zo'n buurtweg is het pad dat mee de bouw van het Eurostadion vertraagde.

Het netwerk van buurt- en voetwegen werd in 1841 in kaart gebracht. Maar sindsdien is er behoorlijk wat verandert op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening, waardoor veel van die in kaart gebrachte wegen niet meer bestaan of gebruikt worden. Toch hebben ze wel nog kracht van wet.

De Vlaamse regering heeft nu een decreet klaar dat daar een mouw aan moet passen. De procedure om zo'n weg af te schaffen wordt eenvoudiger en de gemeentes krijgen meer bevoegdheden om het oude netwerk in stand te houden.

Het nieuwe decreet moet klaarheid scheppen, want tot vandaag kon zo'n buurtweg voor flink wat juridisch getouwtrek zorgen. Denk maar aan de "verborgen" buurtweg onder parking C in Grimbergen, die voor een flinke vertraging zorgde in het bouwdossier van het Eurostadion. De vertraging duurde zelfs zo lang dat de bouwplannen verticaal werden geklasseerd.

Eurostadion

Het grootste voetbalstadion van het land, de grootste ondergrondse parking van Europa: superlatieven genoeg in de plannen voor een nationaal voetbalstadion op de site van Parking C. Maar wordt het stadion ooit gebouwd? Je leest er alles over in ons dossier.     

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Stedenbouw , Eurostadion , buurtweg , ruimtelijke ordening

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni