| Regentuin op de Auguste Lumièrestraat in Vorst

Vorst is een van de Brusselse gemeenten die het meest kwetsbaar zijn voor overstromingen. Om dat sluimerend gevaar in te dijken, legt de gemeente regennetwerken aan die aansluiten op oude watercycli. Tussen het Bemptpark en de Brits Tweedelegerlaan komt een nieuw schakel.

Vorst bestaat voor een groot deel uit een heuvel, die zich uitstrekt van Hoogte Honderd tot de Zenne. Bij hevige regenval, vooral in de zomer, houdt dat steeds een overstromingsrisico in voor het lager gelegen gedeelte van de gemeente. De riolering kan het vele water niet meer slikken. Brussel bleef van de vele overstromingen afgelopen zomer gelukkig gespaard.

Om het gevaar in Vorst verder in te dijken, legt de gemeente een regennetwerk aan tussen de Neerstalsesteenweg en de Brits Tweedelegerlaan. Een geheel van regentuintjes, groendaken en drainagebedden onder de trottoirs moet het water naar de vijvers van het Bemptpark voeren. Later wordt het water naar de Zenne geleid.

Ook goed tegen hittegolven

Afgelopen zomer werd voor dat regennetwerk een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Het doel is om het afvloeiende water van de Kersbeeklaan, de Bemptlaan, de Glasblazerijlaan en de Lisalastraat op te vangen. Ook de bekkens in het Driefonteinenpark en de vijver in het Bemptpark worden hersteld. De werken starten in het najaar van 2022.

Schepen Alain Mugabo (Ecolo) ziet nog voordelen in het project. "Want de biodiversiteit in en rond de vijvers zal toenemen", zegt hij. "De plaats van het water in de stad moet herbekeken worden. Deze ingrepen maken ons minder kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering en zullen ook de effecten van hittegolven verminderen.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni