Aanpak partnergeweld in Brussel Noord voorbeeld voor federaal actieplan

© Politiezone Brussel-Noord

De manier waarop de politiezone Brussel Noord sinds het begin van de coronapandemie partnergeweld aanpakt, ziet staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) als voorbeeld voor een nationale aanpak. Op basis van een vertrouwensband hoopt de politie vooral erger te voorkomen en slachtoffers te kunnen doorverwijzen naar de juiste hulpinstanties.

Sinds het begin van de eerste lockdown hanteert de politiezone Brussel Noord een actiever beleid in de strijd tegen partnergeweld. Direct aan het begin van die lockdown waren er signalen dat het geweld binnen het eigen huishouden toenam. "We zagen dat de drempel voor slachtoffers om contact op te nemen met de hulpdiensten nog hoger werd", zegt woordvoerster Katiana Van Roosbroeck van de politiezone Brussel Noord. "Er was de voortdurende aanwezigheid van de echtgenoot thuis, de onmogelijkheid om buiten plezier te hebben doordat alles gesloten was en een moeilijke toegang tot de politie en hulpdiensten. Het was voor een slachtoffer bijna onmogelijk om deze problemen te bespreken met een vereniging of de politie terwijl de partner thuis aan het telewerken was."

In sommige gevallen escaleert dat partnergeweld tot femicide: een moord op een vrouw, simpelweg omdat het een vrouw is. In heel 2020 werden 24 vrouwen slachtoffer van femicide. Ook dit jaar noteerde de blog Stop Feminicide, die bijhoudt hoeveel vrouwen door hun (ex-)partner worden gedood, er al dertien.

Vertrouwensband

In de strijd tegen femicide en partnergeweld zet de dienst voor politionele slachtofferbejegening van de politiezone Brussel Noord in op het opbouwen van een vertrouwensband met slachtoffers voor een langere periode. "We nemen systematisch opnieuw contact op via de GSM (WhatsApp, SMS of e-mail). We willen dat contact over de lange termijn behouden, zodat wanneer er zich opnieuw problemen voordoen, het slachtoffer opnieuw contact met ons opneemt."

De slachtoffers die gecontacteerd worden door de politie zijn al gekend. Dat kan zijn vanwege een politie-interventie vanwege huiselijk geweld of door meldingen van gezondheidspersoneel, buren of bekenden. Van Roosbroeck: "Wanneer we ter plaatse moeten komen, stellen we een interventie van de dienst voor politionele slachtofferbejegening voor. Hun contactgegevens worden ook meegegeven wanneer er een klacht wordt ingediend. Nadien proberen we een vertrouwensband op te bouwen, maar we kunnen niemand onze diensten opdringen."

Op basis van die vertrouwensband hoopt de dienst vooral erger te voorkomen en slachtoffers te kunnen doorverwijzen naar de juiste hulpinstanties. "De taken zijn voornamelijk: opvang, luisteren, informatievoorziening en doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten. Dat kan het OCMW zijn, een advocaat, slachtofferzorg of nog andere organisaties. In geval van nood kunnen we huisvesting voor het slachtoffer en eventuele kinderen vinden."

Nationale uitrol

Concrete cijfers over de resultaten van de aanpak heeft de politiezone Noord niet, maar de aanpak is wel in het oog gesprongen bij staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo). Ze noemde de werkwijze van de politiezone expliciet als voorbeeld voor een landelijke aanpak. "Dit willen we nationaal uitrollen: dat verschillende diensten proactief informeren of het probleem zich stelt, om zo escalatie te voorkomen", zei haar woordvoerster Jessika Soors aan De Morgen. Schlitz' plan ligt klaar om in het najaar aangenomen te worden door de regeringen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?