Brandweer: 'Nooit richtlijnen gekregen om ouderen niet naar ziekenhuizen te brengen'

© Ivan Put

De Brusselse Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) heeft nooit richtlijnen gereken om geen bewoners van rust- en verzorgingstehuizen naar het ziekenhuis te transporteten. Dat verklaarde directeur-generaal Tanguy du bus de Warnaffe donderdagnamiddag in de bijzondere coronacommissie van het Brussels Parlement. Hij zei ook dat de brandweer beschikte over een zekere stock aan beschermingsmateriaal en daardoor ondanks de internationale schaarste nooit tekorten heeft gekend.

De DBDHM staat zowel in voor de Brusselse brandweer als voor het ziekenvervoer. Du Bus de Warnaffe wees erop dat hij geen weet had van richtlijnen over het vervoer van bewoners van WZC's naar het ziekenhuis. Na de eerste lockdown waren er in de pers berichten opgedoken dat bewoners vanaf een bepaalde leeftijd niet meer naar de ziekenhuizen gevoerd zouden mogen worden. Ook aan BRUZZ verklaarden enkele Brusselse rusthuizen dat zij het gevoel hadden aan hun lot te zijn overgelaten in de eerste coronagolf. Maar van specifieke richtlijnen had du Bus de Warnaffe geen weet.

De brandweerdirecteur zei dat donderdagmiddag in de bijzondere coronacommissie van het Brussels parlement, waar eerder op de dag Philippe Close, Hervé Doyen en Jamil Araoud van Brussel Preventie en Veiligheid het woord namen.

'Genoeg materiaal'

Daarnaast verklaarde du Bus de Warnaffe dat de DBDHM tijdens de eerste golf van de coronapandemie nog een stock van voldoende beschermingsmateriaal in huis had. Nadien is de dienst er altijd in geslaagd om voldoende materiaal aan te kopen - ondanks de internationale schaarste. Dat kwam "omdat de gevraagde hoeveelheid eerder beperkt was", ook al lag de prijs soms erg hoog, aldus nog de brandweerbaas.

In volle crisis was er ook een oproep om chirurgische en andere maskers te schenken, maar dat had volgens du Bus de Warnaffe niets te maken met een tekort, maar wel met de dreigende internationale schaarste aan beschermingsmateriaal.

Hij lichtte ook toe dat de dienst vrij snel na de corona-uitbraak twee desinfectielijnen had geïnstalleerd in de Heliportlaan en in Anderlecht om de voertuigen snel te kunnen desinfecteren. Ook de ambulanciers werden geholpen bij het uitkleden en het ontsmetten, voegde du Bus de Warnaffe er nog aan toe. Bij de bouw van nieuwe kazernes wordt overigens gezorgd dat er voldoende ruimte is voor dergelijke infectielijnen, luidde het nog.

Absenteïsme

Volgens de brandweerbaas was er tijdens de hele crisis slechts een lichte toename van het absenteïsme binnen de DBDMH. Maar dat werd eenvoudig opgevangen doordat de opleidingen tijdens de crisis werden opgeschort en er dus meer personeel beschikbaar was.

Hij kreeg ook vragen over het vervoer van maskers van het federale depot in Peutie naar Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) door de Brusselse brandweer. Dat gebeurde volgens hem op vraag van het Netwerk Brandweer omdat de Civiele Bescherming die taak niet aankon. Het personeel van de DBDMH was daartoe bereid, voegde hij eraan toe.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?