| Fonsnylaan naast het Zuidstation.

Problemen Zuidstation worden zaak van Nationaal Crisiscentrum

CD
© BRUZZ
25/08/2023
Updated: 25/08/2023 14.48u

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) willen maatregelen nemen om de veiligheid en leefbaarheid in en rond het Zuidstation te verbeteren. Ze schakelen daarvoor het Nationaal Crisiscentrum in, die de opdracht kreeg om alle betrokken partners van de verschillende bestuursniveaus en betrokken diensten samen te brengen. Het stokje wordt na de opmaak van de plannen evenwel weer overgedragen aan het Brussels gewest.

De opdracht volgt op de vraag van het Brussels gewest voor bijkomende ondersteuning. "Daarom heb ik gevraagd aan het Nationaal Crisiscentrum om de komende tijd de noodzakelijke acties in en rond het station te coördineren en de samenwerking te faciliteren tussen alle betrokken overheden en diensten. We maken er vanuit de federale overheid zo een prioriteit van om de rust in en rond het Zuidstation terug te brengen", zegt Verlinden.

"De situatie van het Zuidstation is complex en verdient dat we de problemen samen aanpakken", zegt De Croo. "Dit voor de veiligheid van de reizigers die naar Brussel komen, voor de inwoners van de wijken rond het station, en voor het beeld dat we ophangen van onze hoofdstad en van de hoofdstad van Europa. Concreet zal het Nationaal Crisiscentrum voortaan de inspanningen van de lokale overheden, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de bevoegde federale instanties, de NMBS en Infrabel coördineren. Concrete maatregelen worden zeer binnenkort verwacht."

Drie assen

Er zullen op verschillende assen gewerkt worden. De eerste as is de aanpak van de criminele fenomenen en illegaliteit in en rond het stationsgebouw. Naast de Federale Politie en de lokale politiezone Brussel-Zuid zullen ook onder meer de dienst vreemdelingenzaken en de veiligheidsdiensten van de NMBS, worden betrokken.

Een tweede as is de aanpak van de toestand van daklozen, hulpbehoevenden, de verslavings- en gezondheidsproblematiek en openbare netheid. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de betrokken gemeente- en stadsdiensten en de federale gezondheids- en immigratiediensten zullen worden samengebracht om de aanpak uit te werken. Ook de nationale drugscommissaris zal vanuit haar drugscommissariaat ondersteuning bieden.

388ad614-12ad97fe-1854zuidstation2cbart-dewaele2.jpg

De derde as zijn infrastructurele aanpassingswerken. NMBS en Infrabel zullen hiervoor inspanningen moeten leveren, maar ook zal er onderzocht worden of een versterkt cameratoezicht door het Brussels gewest nodig is.

Brussel blijft verantwoordelijk

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) is alvast tevreden met het plan. "De situatie bij het Zuidstation is verergerd door de toename van het aantal daklozen, waaronder migranten, en door drugshandel en het gebruik ervan. Deze situatie vroeg om een geïntegreerde coördinatie, waarbij elke institutionele actor zijn verantwoordelijkheden opneemt en uitoefent. We zijn tevreden met het actieplan dat vandaag op tafel ligt."

Wel wordt in de communicatie van minister Verlinden gespecifieerd dat het crisiscentrum zal optreden als coördinator en niet in de plaats zal te treden van de bevoegde instanties en autoriteiten. Het Brussels gewest blijft dus verantwoordelijk. "Na de opmaak van het leefbaarheids- en veiligheidsplan wordt de verantwoordelijkheid weer volledig overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", klinkt het.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni