Paul Van Tigchelt, hoofd coördinatie van OCAD, het overheidsorgaan voor dreigingsanalyse

| Minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD).

Ministers Verlinden en Van Tigchelt overleggen met politiebaas

© Belga
23/10/2023

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) hebben maandagmiddag overlegd met commissaris-generaal van de federale politie Eric Snoeck. De regering wil de actiepunten die zaterdag werden aangekondigd na een vergadering van het kernkabinet zo snel mogelijk kunnen omzetten in de praktijk.

De kern zat zaterdag urenlang samen om zich te buigen over de beschikbare informatie rond de terreuraanslag van vorige maandag in Brussel. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne nam vrijdag ontslag nadat was gebleken dat een uitleveringsverzoek van Tunesië voor de Tunesische dader op het bureau van het Brusselse parket was blijven liggen, wat vragen opriep over het functioneren van justitie en de onderbemande diensten.

De regering besliste om het kader van het parket van Brussel volledig in te vullen en daarbovenop vijf bijkomende magistraten aan te werven. Ook wil de regering een wettelijke regeling uitwerken zodat er na jaren van communautair gekrakeel een procureur des Konings in Brussel kan worden benoemd. Daarnaast worden de federale gerechtelijke politie en de spoorwegpolitie in Brussel versterkt, moeten de Comités I(nlichtingendiensten) en P(olitie) de interne procedures doorlichten en zullen de Dienst Vreemdelingenzaken, de politie en justitie onderling beter informatie kunnen delen door gegevensbanken te kruisen.

Die maatregelen moeten nu zo snel mogelijk in de praktijk worden omgezet. Ministers Verlinden en Van Tigchelt zaten daarover maandagmiddag al een eerste keer samen met de commissaris-generaal van de federale politie, Eric Snoeck. "De middelen zijn vrijgemaakt en ingeschreven in de begroting, laten we die nu gebruiken," zei Van Tigchelt.

'Niet inboeten op kwaliteit'

Hoe snel de bijkomende agenten en magistraten gevonden kunnen worden is niet helemaal duidelijk. De politievakbonden reageerden maandag kritisch op de beloften van de federale regering. Verlinden benadrukte dat de regering er voorlopig in slaagt de ambitie te realiseren om 1.600 nieuwe inspecteurs per jaar aan te werven, maar zei erbij dat dat niet eenvoudig is in de krappe arbeidsmarkt.

"We keren de curve, maar niemand kan 'overnight' een volledig korps vullen. Dat vraagt tijd omdat we niet inboeten op kwaliteit. We mogen geen compromissen maken op vlak van veiligheid." Van Tigchelt gaf aan dat het kader van veel federale gerechtelijke politiediensten wel volledig is ingevuld, maar dat het voor Brussel en ook Antwerpen moeilijk is om de juiste profielen te vinden.

Snoeck zei dat de federale politie "permanent bezig is om het systeem en de organisatie te verbeteren." "Het signaal van onze twee voogdijministers is heel belangrijk, ze tonen dat ze ons steunen en dat ze blijven investeren in de politie."

Verlinden en Van Tigchelt worden woensdag opnieuw in de Kamer verwacht voor tekst en uitleg over de nasleep van de aanslag van vorige week. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor zal daar opnieuw worden ondervraagd.

Aanslag Brussel

Op de avond van 16 oktober maakte een man met automatisch geweer twee dodelijke slachtoffers vlakbij het Saincteletteplein.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni